DECYZJA w sprawie przepompowni. KTO na tym skorzysta?

Sprzedaż budynku Agencji Rozwoju Zawiercia wywołuje wiele emocji. Nasza redakcja pisała już o planach przeniesienia tamtejszego biura do Willi Erbego i spieniężenia nieruchomości gminy mieszczącej się w Zawierciańskim Parku Przemysłowo-Technologicznym.

Przypomnijmy,  obecnie istniejąca przepompownia  jest dedykowana dla obsługi domów jednorodzinnych i z dużą dozą prawdopodobieństwa nie jest na tyle wydajna, aby obsłużyć przyszłych inwestorów w Strefie Aktywności Gospodarczej.

Decyzja w tej sprawie nie zapadła natychmiastowo. Włodarz miasta zadecydował o zwołaniu nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta, która odbyła się 13 kwietnia 2021 roku. W trakcie jej trwania zapadły decyzje w sprawie sprzedaży budynku w SAG. 

Burzliwa dyskusja wśród radnych dotyczyła źródeł finansowania projektu, pojawiały się głosy za i przeciw. Pytania dotyczyły tego, czy można rozpocząć inwestycje bez zabezpieczonych środków w pełnej wysokości. Podnoszone zostały kwestie ustawy o zamówieniach publicznych, procesu etapowania zamówienia i realizacji projektu budowlanego. Wszyscy w Radzie byli zgodni co do tego, że budowa nowej przepompowni będzie warunkować zainteresowanie nowych inwestorów, którzy mogliby wesprzeć zawierciański przemysł. Różnica zdań co do metod, które mają posłużyć realizacji przebudowy przepompowni, sprzyjała długiej dyskusji i wymianie zdań.

Wynik głosowania dotyczący sprzedaży budynku Agencji Rozwoju Zawiercia był pozytywny. Ośmiu radnych zagłosowało  za, sześciu przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Sprzedaż budynku poparli Radni: Mariusz Borzęcki, Martyna Gajos, Mariusz Golenia, Dominik Janus, Dariusz Kurek, Paulina Pietras, Przemysław Trepka, Zbyszek Wojtaszczyk. 

Przeciwko sprzedaży budynku byli: Witold Grim, Edyta Grzebieluch, Joanna Janik-Jaworska, Elżbieta Kornobis-Wieczorek, Ewa Mićka i Michał Myszkowski.

Od głosu wstrzymali się Jerzy Radosz i Damian Świderski. Przewodnicząca Beata Chawuła oraz Henryk Mól nie wzięli udziału w głosowaniu.

Kto na tym skorzysta? Nie ma żadnych wątpliwości, że z nowej przepompowni skorzystają wszyscy mieszkańcy i inwestorzy z Zawiercia, ponieważ ta inwestycja to strategiczne planowanie rozwoju miasta. Jednakże ocena sposobu zdeponowania potrzebnych środków nie może być natychmiastowa. Czas zweryfikuje trafność podjętych decyzji.

Przypomnijmy, że na ten moment zapadła jedynie decyzja co do przyszłych kroków, które zostaną podjęte z tytułu zbycia budynku. Sama sprzedaż będzie procesem długotrwałym. Z operatu szacunkowego przedłożonego przez Prezydenta Miasta Łukasza Konarskiego wynika, że początkowa kwota licytacji  to około 5,5 mln złotych brutto.

Adrian Misiak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button