Jurajska Mapa Potrzeb Seniorów – żeby starość mogła być godna

KRÓTKO O INICJATYWIE

Jurajska Mapa Potrzeb Seniorów to nowa inicjatywa w powiecie zawierciańskim, dzięki której osoby starsze będą mogły wskazać władzom lokalnym swoje problemy i potrzeby. Władze gmin planując różnego rodzaju remonty i budowy rzadko biorą pod uwagę potrzeby seniorów i problemy wynikające z ich podeszłego wieku. Dzięki nam aktywni seniorzy mają możliwość samorozwoju i wpływu na lokalny rozwój swojej gminy i społeczności.

Osoby starsze bardzo często są postrzegane jako bierne i nieangażujące się w lokalne sprawy. Ponadto panuje społeczne przekonanie, że są to osoby niemające nic do powiedzenia w sprawie polityki samorządów. Jurajska Mapa Potrzeb Seniorów w znaczący sposób wpłynie na poprawę wizerunku seniorów, którzy staną się w pełni świadomi swoich praw i możliwości przy wdrażaniu zmian w swym najbliższym otoczeniu. Ważnym punktem aktywizacji seniorów będą stanowić warsztaty, podczas których uczestnicy dowiedzą się: jakie są narzędzia partycypacji społecznej i jaka jest rola społeczeństwa w projektowaniu miast. Warsztaty pomogą uczestnikom w zrozumieniu tego, jak należy podchodzić do konfliktów interesów i co zrobić, aby rozwiązania nie wykluczały żadnej z grup obywateli.

SPACERY BADAWCZE

Dodatkowo seniorzy będą mogli odbyć spacer badawczy po terenach swoich gmin, którego celem będzie wskazanie miejsc wymagających zmiany pod kątem dopasowania ich do własnych potrzeb. Spacery badawcze to interaktywna, terenowa metoda pytania mieszkańców danej gminy o ich opinie w danej kwestii. Dzięki niej jesteśmy w stanie dokonać oceny przestrzeni oczami użytkowników w wieku 60+. W trakcie spacerów to właśnie seniorzy wskażą newralgiczne miejsca w swym najbliższym otoczeniu, wraz z propozycjami zmian. Na tej podstawie zostaną utworzone mapy potrzeb z dokładnym opisem i dokumentacją zdjęciową, które następnie posłużą do stworzenia petycji do lokalnych władz o uwzględnienie realnych potrzeb osób starszych.

Aby zapewnić uczestnikom komfort podczas spaceru, badania terenowe będą organizowane w okresie letnim. Przed rozpoczęciem spaceru każdy uczestnik otrzyma specjalny kwestionariusz, w którym będzie mógł zapisać swoje uwagi i sugestie odnośnie potencjalnych zmian. Dzięki niemu powstanie materiał, który zostanie wykorzystany do identyfikacji potrzeb, zaproponowania rozwiązań i sporządzenia petycji do władz lokalnych.

JAKIE GMINY ODWIEDZIMY?

Odwiedzimy łącznie 10 gmin z powiatu zawierciańskiego i nie tylko! Dowiedz się, jak przebiegły spotkania z seniorami:

1. Gmina Irządze

2.Gmina Kroczyce

3.Gmina Łazy

4.Gmina Ogrodzieniec

5.Gmina Siewierz

MAPY

Informacje zgromadzone podczas warsztatów i spacerów badawczych zostaną naniesione na mapy potrzeb seniorów, co pozwoli lepiej zobrazować konkretne problemy, z którymi borykają się osoby starsze. Mapy potrzeb seniorów wraz z petycjami zostaną przekazane przedstawicielom lokalnych władz poszczególnych gmin. Mapy ukażą realne potrzeby osób po 60-ce w danej gminie i będą szansą na ich rozwiązanie.

Inicjatywa ,,Jurajskiej Mapy Potrzeb Seniorów” stanowi drugą edycję Mapy Potrzeb Seniorów realizowanej w 2020 roku przez Klaster Innowacji Społecznych.

Mapy Potrzeb Seniorów można pobrać tutaj.

SPRAWDŹ, JAK WYGLĄDAŁY NASZE WARSZTATY!

FINANSOWANIE

  • Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.
  • Projekt realizowany od 01.05.2021 r. do 31.12.2021 r. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button