W Porębie rusza WAŻNA inwestycja dla mieszkańców

Co się odwlecze, to nie uciecze. Jest coraz cieplej i więcej jest możliwe! We wtorek, 13 kwietnia, Urząd Miasta Poręba przekazał informacje o wznowieniu prac nad budową drogi dojazdowej do Osiedla na Stoku.

Pracę rozpoczęto jeszcze w ubiegłym roku przy ul. Partyzantów. Podjęła się ich od września 2020 r. spółka JANSBUD z Zawiercia. Niestety zadania nie udało się wykonać, musiało zostać w 2020 roku przerwane. Wszystko przez niesprzyjające warunki atosferyczne – trwała zima i musiało być zimo. Nawet mimo tendencji do wzrostu średnich temperatur.

W rozmowie z Urzędem Miasta Poręba inspektor budowlany podaje przyczynę przerwania prac:

Technologia wzmocnienia podbudowy z kruszywa cementem wymaga temperatury powyżej 5 stopni Celsjusza – mówi Barbara Czernik, inspektor budowlany dla Urzędu Miasta Poręba.

W ostatnim miesiącu wzrosły temperatury, a to z kolei pozwoliło na kontynuowanie prac uzbrajania Osiedlu na Stoku. Poręba przekazała tereny na wykonanie prac w grudniu ubiegłego roku zwycięzcy przetargu. Wygrała go firma DOMAX z Boronowa. Na czym polegały prace?

Prace skupiły się na budowie studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej (wykonano ich 5 sztuk) oraz wpustów ulicznych z przykanalikami włączonymi do studni. Zdecydowano się połączyć fragmenty kanałów deszczowych z kanalizacją deszczową w ulicy Partyzantów – mówi Urząd Miasta Poręba.

Po to, by umożliwić odpływ wód opadowych z terenu budowy dróg na osiedlu – dodaje Barbara Czernik, inspektor budowlany dla Urzędu Miasta Poręba.

Na tym jednak nie koniec prac nad poprawą infrastruktury wodnej. Istniejący na ul. Partyzantów kanał deszczowy liczył 167 m. Został on zdemontowany. Przystąpiono do budowy nowego, który został wyposażony w studnie rewizyjne o średnicy 1200 mm.

W wykonywanych pracach istotny był również aspekt społeczny. Mieszkańcy, w celu uniknięcia podtopień ich posesji, poprosili o budowę dodatkowych studni. Prośby zostały uwzględnione w planie budowy, co przyczyniło się do umieszczenia w planach dodatkowych studni z możliwością wyłączenia wód opadowych z posesji. Studnie wraz z przyłączami do posesji zostały zbudowane.

W toku realizowania inwestycji okazało się, że konieczne będą następne prace.

Należy odwodnić tereny przyległe pod zabudowę i w tym celu będzie wykonany rów odwadniający włączony poprzez studnię z osadnikiem do nowego kanału deszczowego w ulicy Partyzantów – kończy Barbara Czernik, inspektor budowlany dla Urzędu Miasta Poręba.

fot. UM Poręba

Krzysztof A. Kluza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button