Szczekociny otwarte dla młodzieży

Stawianie pierwszych kroków na rynku pracy bywa nie lada wyzwaniem. Z pewnością należy się do tego dobrze przygotować. Szansę na to miała młodzież z czterech szczekocińskich placówek. A to wszystko dzięki Fundacji Klaster Innowacji Społecznych.

Na początku zorganizowany został cykl szkoleń pt. “Szczekociny. Miejsce aktywności Młodzieży”. Cel? Podniesienie kompetencji społecznych i komunikacyjnych uczestników. Rozmawiano m.in. o tym, jak wyrażać swoje emocje (także te negatywne), czy w jaki sposób przygotować się do wystąpienia publicznego. Przybliżono także rangę pracy zespołowej, która jest niezbędna do nawiązywania i prowadzenia relacji społecznych – w tym zawodowych. 

W kolejnym etapie odbyły się warsztaty pt. “Szczekociny. Rynek Pracy dla młodzieży”, podczas których analizowano powiatową ofertę edukacyjną, a także możliwości późniejszego zatrudnienia. Czy Szczekociny to dobre miejsce do rozpoczęcia życia zawodowego? Podczas grupowej “burzy mózgów” uczestnicy wymieniali wszystkie “za” i “przeciw”. Problemem wskazywanym wielokrotnie były utrudnienia w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. A to bardzo ważne, bo przecież do szkoły czy pracy trzeba jakoś dojechać. Do udziału w spotkaniu zaproszono również wielu ekspertów i lokalnych przedsiębiorców m.in. Ewę Łapaj z firmy Borkomet oraz Huberta Stempienia z zakładu Omega. Wszystko po to, by na podstawie ich doświadczeń, móc jeszcze lepiej zrozumieć, jak to wszystko wygląda w praktyce. 

Po szkoleniu i warsztatach każda z grup biorących udział w projekcie, miała za zadanie przeprowadzić akcję społeczną. Wszystkie mogły liczyć na wsparcie opiekuna – Bartosza Rybczaka z Klastra Innowacji Społecznych. Pomysły były naprawdę zróżnicowane. Nie po raz pierwszy okazało się, że młodzi mają niezliczone pokłady kreatywności. Kluczem było jednak to, by stworzyć dobry plan działania. 

Uczący się w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Moskorzewie strażacy – Igor, Piotr i Marcel przeprowadzili warsztaty z udzielania pierwszej pomocy, a także pokaz sprzętu strażackiego. Jak sami podkreślali: 

umiejętność ratowania życia jest bardzo ważna i potrzebna. Każdy z nas powinien chociaż raz w życiu przejść podstawowe szkolenie, w jaki sposób powinno się przeprowadzać resuscytację.

Z kolei Szkoła Społeczna w Szczekocinach wpadła na pomysł zorganizowania pikniku sportowego. Odtańczono belgijkę, a później była zumba, joga i aerobik. W niektórych aktywnościach brał udział sam burmistrz Szczekocin – Jacek Lipa. Dając przy tym dobry przykład. 

Na jeszcze inny pomysł wpadła młodzież z  Zespołu Szkół w Szczekocinach, która zorganizowała rajd rowerowy dla mieszkańców. 15 osób zebrało się, by wspólnie przejechać około 20-kilometrową trasą okolicami malowniczych terenów całego powiatu.

Chociaż wydarzenie nie było bardzo skomplikowane, to jego organizacja wcale nie była prosta. Napotkaliśmy kilka problemów, które trzeba było rozwiązać w trybie awaryjnym. Jednak dzięki temu wiele nauczyliśmy się o organizowaniu wydarzeń dla lokalnej społeczności

– podkreślali sami organizatorzy. 

Ostatnia z placówek – Szkoła Podstawowa nr 5 w Szczekocinach zaplanowała piknik międzypokoleniowy dla seniorów zrzeszonych w lokalnym kole Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Wzajemna wymiana doświadczeń przysłużyła się do tego, że uczniowie poznali barwne historie o dawnym życiu w Szczekocinach, sami z kolei podzielili się z gośćmi swoim hobby. Na szczególną uwagę zasługiwał pokaz sztuk walki oraz prezentacja drużyny grającej w piłkę nożną. 

Wniosek z tego wszystkiego chyba nasuwa się sam. Dzięki Fundacji Klaster Innowacji Społecznych młodzi ze Szczekocin pokazali, że tak naprawdę chcieć, to móc!

Projekt powstał dzięki dofinansowaniu ze środków Edukacyjnej Fundacji im. Romana Czerneckiego z Warszawy, we współpracy z Gminą Szczekociny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button