Akademia Młodych Liderów czeka na zgłoszenia zawiercian

Młodzi zawiercianie mogą wziąć udział w warsztatach w ramach Akademii Młodych Liderów. Trwa rekrutacja na zajęcia, które rozpoczną się pod koniec sierpnia. Jest to szansa na zdobycie m.in. umiejętności liderskich. 


Trwa rekrutacja do Akademii Młodych Liderów w Zawierciu. Warsztaty organizowane są przez miasto Zawiercie oraz Fundację Szkoła Liderów w Warszawie. Skierowane zostały do osób w wieku 14-20 lat, które chcą mieć wpływ na rozwój Zawiercia oraz podejmują działania społeczne. Podobna akademia prowadzona jest w Warszawie, ale zajęcia w Zawierciu będą nieznacznie różnić się swoją formułą. Co ważne, warsztaty są bezpłatne. 

– Programy Szkoły Liderów różnią się intensywnością, długością trwania i charakterem w zależności od rodzaju przywództwa, jaki kształtują: lokalnego, politycznego, czy na poziomie samorządowym. Jednocześnie wszystkie programy opierają się na kilku podstawowych elementach metodyki szkoły – mówi Anna Łukawska-Adamczyk z Fundacji Szkoła Liderów w Warszawie. – Podczas spotkań i warsztatów Akademii Młodych Liderów Zawiercia uczestnicy będą kształtować kompetencje liderskie. Zaproponowany model rozwoju ma za zadanie wzmacniać sprawczość, ale też wrażliwość i solidarność społeczną – dodaje.

Przygotowano już ramowy program zajęć Akademii Młodych Liderów w Zawierciu. Pierwsze warsztaty integracyjno-wprowadzające zaplanowano na 28 i 31 sierpnia w godzinach 10-14. Będą w formie online. Następnie w dniach 11-13 września w okolicach Zawiercia odbędzie się szkolenie wyjazdowe. Ponadto, uczestnicy będą brać udział w treningach zadaniowych i realizować autorskie projekty. W Zawierciu odbędą się także dwa spotkania wspomagające proces liderski. Odbędą się w dniach 9-10 października oraz 13-14 listopada. Finałem Akademii Młodych Liderów będzie konferencja podsumowująca, która odbędzie się w 11 grudnia w Zawierciu. 

Liczba miejsc w akademii jest ograniczona. Może w niej wziąć udział maksymalnie 20 osób. Osoby, które chcą dołączyć do Akademii Młodych Liderów w Zawierciu muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy. Oprócz uzupełnienia danych osobowych, kandydaci muszą odpowiedzieć na pytania dotyczące ich planów na przyszłość, autorytetów oraz zainteresowań. Rekrutacja trwa do 5 sierpnia do godz. 18. Po tej godzinie dostęp do formularza zostanie zamknięty.

– O przyjęciu decydować będzie, m.in. dotychczasowe doświadczenie liderskie i motywacje do udziału w projekcie. Odpowiedzi na te pytania dodatkowe pozwalają nam lepiej poznać kandydatkę lub kandydata, więc oczywiście ma to znaczenie podczas rekrutacji – dodaje Anna Łukawska-Adamczyk. 

Zdaniem przedstawicieli Fundacji Szkoła Liderów takie działania jak Akademia Młodych Liderów powinny być prowadzone bez względu na wielkość miasta. Szczególnie, gdy młodzież w nim jest aktywna. W Zawierciu na ten aspekt nie można narzekać. Istnieje tutaj Zawierciańskie Forum Młodzieży. Przypomnijmy, że podczas naboru zgłosiło się do niego aż 138 osób. Czy młodzi zawiercianie powinni brać udział w takich warsztatach?

–  Młodzi liderzy są potrzebni w każdym mieście i dlatego cieszę się z tego, że taka inicjatywa jest realizowana na terenie Zawiercia. Polecam ten program, ponieważ sam jestem absolwentem Szkoły Liderów prof. Zbigniewa Pełczyńskiego. To znana i sprawdzona marka – mówi Łukasz Konarski, prezydent Zawiercia.

Projekt Akademia Młodych Liderów Zawiercia jest współfinansowany ze środków Gminy Zawiercie. Zadanie otrzymało dotację na realizację zadań publicznych gminy Zawiercie w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na rok 2020. Na ten cel przeznaczono 62 990 złotych.

Fot. poglądowe: Paula Sobota

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button