Ruszył nabór do programu Dobry Start

Dobry Start jest programem rządowym, który ma na celu otoczyć opieką każde rozpoczynającego naukę dziecko. W tym celu oferowane jest jednorazowe wsparcie finansowe w wysokości 300 zł. Aby je otrzymać należy w terminie od 1 lipca do 30 listopada złożyć odpowiedni wniosek.


Działający od 2018 r. program zdążył już potwierdzić swoją użyteczność. Szacuje się, że tegoroczna edycja obejmie wsparciem 4,6 milionów uczniów. Pomoc finansowa jest przyznawana raz w roku każdemu uczniowi, który rozpoczyna naukę w szkole podstawowej, średniej lub policealnej. Przy czym świadczenie przysługuje wyłącznie uczniom do 20. lub 24. roku życia w przypadku osób niepełnosprawnych. Dzieci przygotowujące się w zerówce do obowiązku szkolnego oraz studenci są wyłączeni z tego programu.

Otrzymane środki pieniężne w teorii mają spełniać funkcję wyprawki szkolnej, która będzie przeznaczona do zakupu podręczników i innych materiałów szkolnych. Jest to sposób likwidacji choć części materialnych barier. Zważywszy, że budżet państwa przeznacza na ten cel 1,3 mld złotych, program może być pozytywnym impulsem dla rozpoczynających naukę.

O świadczenia z programu “Dobry start” mogą się ubiegać: rodzice dziecka, jego prawni opiekunowie lub tzw. faktyczni opiekunowie dziecka, czyli osoby faktycznie sprawujące opiekę nad dzieckiem. Mogą zrobić to jednak tylko w przypadku, gdy wystąpiły do sądu rodzinnego z wnioskiem o przysposobienie dziecka. Pozornie w trudniejszej sytuacji jest dziecko będące w pieczy zastępczej, choć wtedy po prostu z wnioskiem o świadczenie występują prawni i realni opiekunowie z rodziny zastępczej, domu dziecka lub ośrodka opiekuńczo wychowawczego.

Wniosek o uczestnictwo w programie możemy składać od 1 lipca do 30 listopada przez Internet lub w tradycyjny sposób. Jak to zrobić? Skorzystaj z poniższych serwisów internetowych:

  • Portal informacyjno-usługowy Emp@tia
  • Platforma bankowości elektronicznej swojego banku
  • Platforma Usług Elektronicznych ZUSPUE ZUS

Poza zdalną możliwością załatwienia sprawy, istnieje jeszcze tradycyjna “papierowa” droga starań o przyznanie świadczenia. W tym przypadku, podobnie do programu 500+, wniosek złożymy w: 

  • Urzędzie miasta.
  • Ośrodku pomocy społecznej.
  • Jednostce wyznaczone do tego celuj w gminie.
  • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button