#GoEconomy. Przedstawiciele organizacji pozarządowych z całego kraju odwiedzili Zawiercie

W sierpniu odbyła się wizyta studyjna dla przedstawicieli 16 organizacji pozarządowych, które biorą udział w programu #GoEconomy. Uczestnicy mogli zobaczyć, jak funkcjonuje redakcja Jura24 oraz poznać historię ulicy Marszałkowskiej w Zawierciu.

Projekt #GoEconomy to jeden z największych projektów Instytutu Pracy i Edukacji. Swoim zasięgiem obejmuje cały kraj. Udział w nim bierze 16 organizacji pozarządowych z 5 województw. Celem projektu jest wsparcie ekonomizacji organizacji pozarządowych poprzez ich rozwój instytucjonalny i kompetencyjny w zakresie zwiększenia możliwości do uniezależnienia się od grantów ze środków publicznych i zwiększenia możliwości samofinansowania.

W ramach projektu organizowany jest program mentorski. W trakcie jego trwania przybliżane są m.in. zagadnienia ekonomizacji trzeciego sektora. Organizowane są seminaria, podczas których wspólnie przygotowywane są do wdrożenia modele ekonomizacji organizacji biorących udział w projekcie. Organizowane są także wyjazdy studyjne, podczas których uczestnicy mogą zobaczyć jak w praktyce wygląda ekonomizacja organizacji. Jednym z takich wyjazdów była sierpniowa wizyta 16 przedstawicieli organizacji pozarządowych w Zawierciu. Wizyta odbyła się w dniach 22-23 sierpnia. Uczestnicy najpierw zobaczyli funkcjonowanie redakcji Jura24. Ponadto, poznali historię ulicy Marszałkowskiej. Mogli także wziąć udział w spotkaniach z ekspertami. Jednym z nich był Łukasz Konarski, prezydent miasta Zawiercie.

Był to już drugi wyjazd studyjny w ramach #GoEconomy. Rezultatem całego programu mentorskiego będzie podniesienie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych poprzez stworzenie 16 odmiennych modeli biznesowych i przygotowanie ich do wdrożenia. W procesie tym wspierają ich mentorzy oraz eksperci. Wkrótce organizacje rozpoczną prowadzenie działalności odpłatnej lub działalności gospodarczej w różnych formach. Ponadto, na zakończenie projektu stworzony zostanie podręcznik zawierający opis modeli biznesowych i analizę postępu ich wdrożenia przez organizacje pozarządowe. Podsumowaniem będzie natomiast konferencja, która ma odbyć się w okolicach listopada tego roku. Oczywiście jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju.

Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO 2020.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button