Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku

Gmina Żarnowiec zwraca uwagę na szkodliwość spalania odpadów w piecach, przydomowych kotłowniach i na wolnym powietrzu. Od kilku lat Fundacja PlasticsEurope Polska prowadzi kampanię edukacyjno-społeczną pt. Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku, której celem jest edukowanie o skutkach wyżej wymienionych zachowań.


Problem złej jakości powietrza w Polsce jest szczególnie dotkliwy w okresie jesienno-zimowym. Jest to powszechnie wiadome od dłuższego. Polska należy również do krajów o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu, ponadto znajduje się w czołówce krajów z najwyższym odsetkiem przedwczesnych śmierci spowodowanych złą jakością powietrza. Na większości terytorium Polski za zanieczyszczenie powietrza odpowiada w głównej mierze tzw. niska emisja, czyli emisje z pojazdów oraz z domowych palenisk i kotłowni. Jest to w większości spowodowane spalaniem odpadów w piecach, a świadomość negatywnych skutków takiego działania wydaje się być w społeczeństwie zastraszająco niska, mimo nieustannej obecności tematu smogu w mediach. 

Odpady tworzyw sztucznych („plastiki”) są często spalane w przydomowych piecach i kotłowniach ze względu na swoją wysoką wartość opałową. Jednak współcześnie jest to działanie całkowicie nieracjonalne. Plastik to surowiec, który można poddać recyklingowi a jego spalanie uwalnia do powietrza pyły i inne szkodliwe substancje, przyczyniając się do zwiększenia zanieczyszczenia przez co  szkodzimy sobie i innym. Potencjalne znikome korzyści (ewentualna oszczędność opału) nie mogą być żadnym argumentem w zestawieniu z ogromnymi negatywnymi skutkami palenia odpadów, zarówno dla zdrowia ludzkiego, jak i dla środowiska.

Należy pamiętać, palenie śmieci — nawet na własnym prywatnym podwórku lub we własnym piecu — też jest wykroczeniem. Ustawa o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987), nakazuje „termiczne przekształcanie odpadów” wyłącznie w spalarniach odpadów (art. 155 ustawy), chyba że zachodzą nadzwyczajne przesłanki (zagrożenie dla bezpieczeństwa, art. 31 ustawy). Palenie śmieci jest zagrożonym karą aresztu lub grzywny do 5 tys. złotych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button