Posiadasz dach z azbestem? Zobacz co musisz zrobić!

Mieszkańcu Zawiercia! Posiadasz na swojej posesji azbest? Do końca grudnia 2032 roku masz obowiązek usunięcia ze swojej nieruchomości wyrobów, zawierających ten niebezpieczny materiał.

Każdy posiadacz produktów z azbestem, np. płyt eternitowych, zobowiązany jest złożyć “Informację o wyrobach zawierających azbest” do 31 stycznia br. Wymieniony dokument dotyczy stanu za rok poprzedni. Możemy go znaleźć na stronie. Oświadczenie składane jest każdego roku. Osoby fizyczne – czyli właściciele, zarządcy, użytkownicy nieruchomości – zobowiązane są do złożenia dokumentu do Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Należy zaznaczyć, że oświadczenie, o którym mowa, powinno być przygotowane w dwóch kopiach. Jedną z nich należy składać do urzędu miasta, drugą z kolei przechowujemy przez rok. Podmioty nie zaliczające się do ww. kategorii składają wniosek Marszałkowi Województwa Śląskiego w Katowicach.

Azbest jest substancją niebezpieczną dla zdrowia oraz rakotwórczą. Włókna azbestowe, w przypadku korozji zawierających je materiałów, unoszą się w powietrzu. Następnie są transportowane do naszych dróg oddechowych z wdychanym powietrzem Jego szkodliwość została potwierdzona. Kontakt z tym materiałem może doprowadzić do chorób nowotworowych, np. międzybłoniaka opłucnej, raka płuca lub raka nerki.
Użycie materiałów zawierających azbest zostało zakazane w Polsce w 1997 roku. Jednak w latach 1975-1985 płyty eternitowe, zawierające te niebezpieczne włókna, były niezwykle popularne. Zostały one wykorzystane najczęściej do pokrycia dachu lub elewacji budynków. Dodajmy, że eternit zawiera 10-15 proc. niebezpiecznego azbestu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button