Nowe budynki komunalne w Zawierciu!

W Zawierciu – a dokładniej na Osiedlu Robotniczym Towarzystwa Akcyjnego Zawiercie, zostaną wybudowane trzy budynki, w których znajdą się mieszkania komunalne. Ustalono to podczas wczorajszej Sesji Rady Miejskiej.

Wczoraj – 27.01.2021, odbyła się – pierwsza w tym roku, Sesja Rady Miejskiej w Zawierciu. Jednym z poruszanych tematów była budowa trzech budynków – w których znajdą się mieszkania komunalne, na Osiedlu Robotniczym TAZ. Radni przyjęli zmianę w budżecie, która dotyczyła zwiększenia planu wydatków o kwotę 150 tys. zł. Podejmując tę decyzję, zabezpieczono środki dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na opracowanie dokumentacji projektowej.

Inwestycje mają być realizowane w ramach rządowego programu „Bezzwrotnego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat”. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych oraz lokali i pomieszczeń z zakresu pomocy społecznej, służących zaspokajaniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach. Projekt finansowany jest ze środków Funduszu Dopłat, a jego obsługę prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego.

Na Osiedlu Robotniczym TAZ  powstaną 3 budynki. Dwa z nich będą się znajdować przy ulicy Westerplatte (na placu naprzeciwko Administracji Domów Mieszkalnych Nr 1 ZGM-u, z tyłu budynku byłej przychodni – działka 13/8). Trzeci budynek powstanie na działce 15/12 (przy ul. Niedziałkowskiego 10).

W trakcie Sesji Rady Miasta radni przyjęli też między innymi uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wypowiedzenie warunków płacy i pracy radnemu miejskiemu Pawłowi Kaziród przez pracodawcę i nadania nazwy ulicy Poziomkowa drodze położonej w Skarżycach. Jedną z ważniejszych uchwał była ta, która dotyczyła planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych eksploatowanych przez zawierciański RPWiK na lata 2021-2023.

Fot. UM Zawiercie

Monika Ociepka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button