Zmiany w polityce społecznej. Dla kogo nowe programy?

Na co zostanie przeznaczone 36 mld złotych dla seniorów? Co pieniędzmi dla najmłodszych? Czy politykę społeczną w Polsce czekają zmiany? O planach rządu opowiadała w Ogrodzieńcu Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej. 

Tekst jest relacją z briefingu Marleny Maląg w Ogrodzieńcu, podczas którego zdradziła bieżące i planowane działania w zakresie polityki prorodzinnej, przy czym skupia się na polityce senioralnej. W budżecie społecznym na rok 2021 jest 80 mld zł. Na tereny województwa śląskiego trafiło 16 mld. Ze środków z funduszy polityki społecznej. 

Briefing prasowy w #Ogrodzieniec, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, YouTube

W czwartek, 10 czerwca, w Ogrodzieńcu doszło do spotkania Marleny Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Jarosława Wieczorka, Wojewody Śląskiego, Roberta Warwasa, Posła na Sejm RP z Anną Pilarczyk, burmistrzem Gminy Ogrodzieniec oraz Marią Milejkską, Sekretarz UMiG Ogrodzieniec. 

Miejscem spotkania był Klub Seniora w Ogrodzieńcu, czyli miejsce, które w pewien sposób szczególne, co przyznają Anna Pilarczyk, burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec. 

(…) to nie tylko turystyka. Turysta do nas przyjeżdża. Całym naszym dobrem są nasi mieszkańcy, zarówno ci najmniejsi, jak i ci najstarsi. (…) Uczestnicy domu seniora ze łzami w oczach dziękowali, za to, że stworzyliśmy im drugi dom (…). Dziękujemy, że możemy taki dom tworzyć dla seniorów i prosimy o więcej. (…) Dziękujemy nie tylko w imieniu seniorów, ale też w imieniu mam, maluszków, bo nasze maluszki, którzy mają żłobek od całkiem niedawna o 6 pobudka i chcą iść do żłobka – mówi Anna Pilarczyk. 

Seniorzy nie zostają zapomniani, w budżecie na rok 2021 jest 36 mld złotych dla seniorów. Na co zostaną przeznaczone? 

Na 13. i 14. emeryturę na godną waloryzacje, ale także na programy, dzięki których mogą rozwijać się nasi seniorzy i przede wszystkim jesień życia mogła być najbardziej przyjazna. (…) Kluby, domy seniora one powstają w Polsce i jest potrzeba, aby powstało ich więcej. (…)  

Kiedy obejmowaliśmy rządy w Polsce było ponad 90 domów i klubów seniora. Na ten mement prawie 1000. W tym roku powstanie 113 (…). Na terenie województwa śląskiego mamy takich domów 81. Przekazujemy środki nie tylko na utworzenie, ale na utrzymanie – mówi Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Okazuje się, że program polityki społecznej zakłada rozszerzenie udogodnień. W dodatku na takie, które przyniosą wymierne korzyści ponad 5 mln. Polaków. Tak się stanie w przypadku zmian w kwocie odprowadzanej od podatku. Kolejne zmiany mają związek z podejmowaniem prac w wieku emerytalnym. 

Kolejne wsparcie przygotowane dla seniorów jest w projekcie “Polski Ład”, który przede wszystkim realizuje kolejne duże wsparcia. Emeryci z emeryturami brutto do 2 500 zł. Nie będą mieli odprowadzonego podatku, dzięki kwocie wolnej od podatku podniesionej do 30 000. Dzięki temu instrumentowi 91 proc emerytów skorzysta, a 65 proc. Nie będzie w ogóle płaciło podatku. (…) 

Przede wszystkim zależy nam na tym, aby osoby były naj najdłużej aktywne pod względem fizycznym, zdrowotnym, ale także aspektem zawodowym. Przypomnę, że przywróciliśmy wiek emerytalny. 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn. Ale wielokrotnie nasi emeryci chcą jeszcze pracować, czują się na siłach, czują się w zdrowiu. To jest przywilej, z którego mogą skorzystać i chcemy zachęcać przede wszystkim do wdrażania młodego pokolenia na rynek pracy – dodaje Marlena Maląg.

Polityka demograficzna jest wyznaniem naszych czasów mówi Marlena Maląg, Minister Rodziny I Polityki Społecznej. W tym celu planuje się przygotowanie optymalnych rozwiązań dla seniorów. 

Dlatego też osoby, które osiągną wiek emerytalny będą chciały dalej pracować, nie będą pobierały emerytury, również będą korzystały z ustawy, która zostanie niedługo przedstawiona w sejmie ze zwolnienia z podatku – nie będzie odprowadzany podatek, co spowoduje, że bieżące świadczenia będą wyższe, a także będzie odprowadzana składka powodująca, że kapitał emerytalny będzie coraz wyższy 

Polityka społeczna nie jest jednak układana w celu zaspokojenia potrzeb wybranej grupy społecznej, społeczeństwo tworzy zbiorowość o różniących się oczekiwaniach i dążeniach. Dlatego Minister Rodziny i Polityki Społecznej przedstawiła planowane zmiany, z których skorzystają szczególnie osoby młodsze – posiadające dzieci. 

Wprowadzamy nowe rozwiązania, całkowicie nowy instrument: “Rodzicielki kapitał opiekuńczy”. Świadczenie to będzie przysługiwało rodzicom od 2. dziecka, kiedy dziecko będzie miało ukończone 12 miesięcy do 36 miesiąca życia dziecka. Rodzic będzie mógł rozplanować to 12 miesięcy, czy pobiera przez 2 lata po 500 zł czy przez rok po 1000 zł, dlaczego? Dlatego aby wesprzeć młode rodziny i aby przede wszystkim młodzi ludzie decydowali się na to, że w związku małżeńskim rodzą się kolejne dzieci.

Mieszkania są na tej piramidzie potrzeb młodych ludzi najwyżej. Mieszkania bez wkładu własnego., gdzie będzie zagwarantowane prawo do wkładu własnego 100 000 zł, a jeżeli będzie się rodziło 2. i kolejne dzieci ten wkład będzie umarzany. (…) Państwo będzie partycypowało, aby ten własny dom można sobie zbudować. To jest bardzo ważne.  

Dlatego tworzenie szerokiej koalicji na rzecz wsparcia rodzin, rodzin z małymi dziećmi, seniorów, to wspólne działania rządu, wspólne działania z samorządem, organizacjami pozarządowymi i pracodawcami, bo najważniejsze dla nas jest polska rodzina  – kończy Marlena Maląg.

fot. Klub Senior +Ogrodzieniec FB

Krzysztof A. Kluza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button