Radni niosą pomoc psychologiczną dla zawiercian

W poniedziałek 12 lipca odbyła się zwołana na wniosek Zarządu Powiatu Zawierciańskiego Sesja Rady Powiatu Zawierciańskiego na temat utworzenia w Zespole Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu drugiej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Aktualnie jedyną tego typu instytucją jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zawierciu, znajdująca się przy ul. Parkowej 2. Otwarcie kolejnej poradni uwolni placówkę z części zadań określonych w rozporządzeniu MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r. poz.199 z póżn. zm.). Poradnia przy ul. Parkowej zostanie również odciążona z zadań, takich jak wydawanie orzeczeń i opinii dla dzieci i uczniów: niewidomych, słabowidzących, słabosłyszących, cierpiących na zespół Aspergera bądź na autyzm. 

Zapewnienie funkcjonowania drugiej poradni w powiecie umożliwi szybszą i sprawniejszą realizację zadań, w szczególności związanych z diagnozowaniem dzieci i młodzieży. Dzięki temu przyśpieszeniu ulegnie również ustalanie terminów wizyt w poradni i ich realizacja – czytamy w uzasadnieniu uchwały. Włączenie poradni do Zespołu Szkół Specjalnych Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawiercia ma ułatwić zarządzanie obiema placówkami.

Wcześniej nad projektem uchwały pochylała się Komisja Edukacji. Przewodniczący Komisji Edukacji, Dariusz Bednarz, poinformował, że wydano pozytywną opinię. 

Nie odbyło się jednak bez kontrowersji. Radni Karol Hadrych i Jarosław Kleszczewski mieli wątpliwości, na temat powołania kolejnej poradni. Mimo tego radni przyjęli uchwałę 17 głosami „za” i jednym 1 „wstrzymującym się”.

Gabriel Dors wypowiedział się o problemie związanym z wydawaniem orzeczeń w ostatnich latach spowodowanym m.in. bardzo dużą ilością osób przebywających na zwolnieniach lekarskich w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w zeszłym roku. Średnia ilość dni absencji w 2020 r. na jednego pracownika wynosiła aż 48 dni. Spowodowało to wielokrotne przekładanie terminów umówionych wizyt. 

Oprócz tego Starosta Zawierciański otrzymał tego dnia Pełnomocnictwo Reprezentanta w sprawie ubiegania się przez powiat o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

Krzysztof Ostapowicz
Źródło: zawiercie.powiat.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button