Ośrodek Wsparcia Cudzoziemców ułatwi migrantom życie w Polsce – ЦПИ облегчит жизнь мигрантам в Польше

Ośrodek Wsparcia Cudzoziemców po długim czasie pandemii przestał działać wyłącznie zdalnie i otworzył swoje biuro dla bezpośredniej obsługi beneficjentów. OWC dla osób z zagranicy oferuje bezpłatną pomoc: prawnika, tłumacza, psychologa. W OWC organizowane są warsztaty, kursy adaptacyjne, półkolonie dla dzieci cudzoziemców w celu ułatwienia im asymilacji w Polsce

Po złagodzeniu restrykcji związanych z koronawirusem Ośrodek Wsparcia Cudzoziemców w Katowicach ponownie otworzył swoje biuro przy ul. Reymonta 22/2 dla bezpośredniej obsługi osób z zagranicy.  Punkt znajduję się przy Urzędzie Wojewódzkim, w którym migranci składają dokumenty pobytowe i legislacyjne.

W OWC cudzoziemcy mają bezpłatny dostęp do: prawnika, psychologa, tłumacza i doradcy zawodowego. Ma to na celu wsparcie obcokrajowców w rozwiązywaniu problemów administracyjnych oraz prawnych związanych z legalizacją pobytu. Żeby pomóc przełamać im barierę językową, OWC prowadzi również infolinię w języku rosyjskim oraz angielskim.

Miejsce to prowadzi również całkowicie za darmo: kursy adaptacyjne na temat regionu, historii, administracji; Szkolenia oraz warsztaty z zakresu prawa pracy, gdzie uczestnicy uczą się, jak można otrzymać pozwolenie na pracę; Półkolonie językowe dla dzieci migrantów, które mają pomóc im w adaptacji.

Z placówką można skontaktować się za pośrednictwem telefonu, vibera, e-maila, formularza kontaktowego na stronie internetowej lub osobiście w siedzibie Ośrodka Wsparcia Cudzoziemców w Katowicach.przy ul. Reymonta 22/2

Wszystkie potrzebne informacje znajdują się na stronie Ośrodka Wsparcia Cudzoziemców owc.org.pl lub na Facebooku facebook.com/osrodekwsparciacudzoziemcow.

Informacje udzielane są również pod numerem + 45 48 32 630 99.

Ośrodek Wsparcia Cudzoziemców jest projektem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji współfinansowanym ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.


Центр поддержки иностранцев облегчит жизнь мигрантам в Польше

После длительной пандемии Центр поддержки иностранцев прекратил работать только удаленно и открыл свой офис для непосредственного обслуживания клиентов. ЦПИ предлагает бесплатную помощь иностранным гражданам: юрист, переводчик, психолог. ЦПИ организует вебинары, адаптационные курсы и дневные лагеря для детей иностранцев, чтобы облегчить их ассимиляцию в Польше.

После снятия ограничений, связанных с коронавирусом, Центр поддержки иностранцев в Катовице вновь открыл свой офис на ул.  Reymonta 22/2 для прямого обслуживания людей из-за границы. Пункт находится возле Urzędu Wojewódskiego, в котором иностранцы могут сложить документы на временный побыт и легализировать свое нахождение в Польше.

В ЦПИ иностранцам бесплатно доступны: юрист, психолог, переводчик и консультант по вопросам карьеры. Цель центра поддержки иностранцев это прежде всего помощь иностранцем, в решении административных и юридических проблем, связанных с легализацией пребывания. Чтобы помочь преодолеть языковой барьер, ЦПИ также имеет горячую линию на русском и английском языках.

В центре также совершенно бесплатно проходят курсы адаптации по региону, истории и  администрации.Тренинги и курсы в области трудового права, где участники узнают, как получить разрешение на работу. Кроме этого дети также могут принят участие в языковых лагерях с целью адаптации.

Вы можете связаться с Центром поддержки иностранцев по телефону, Viber, электронной почте, через контактную форму на веб-сайте или лично в офисе который находится на ул. Reymonta 22/2.

Всю необходимую информацию можно найти на сайте Центра поддержки иностранцев owc.org.pl или в Facebook facebook.com/osrodekwsparciacudzudzcow.

Информацию также можно получить по телефону + 45 48 32 630 99.

Центр поддержки иностранцев – это проект Министерства внутренних дел и администрации, совместно финансируется Фондом убежища, миграции и интеграции.

Autor/автор: Krzysztof Ostapowicz/ Кристоф Остапович 
Tłumaczenie/Перевод: Sofiia Podolianchuk/ София Подолянчук

Projekt „Ośrodek Wsparcia Cudzoziemców” finansowany ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Departamentu Funduszy Europejskich, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Bezpieczna przystań. Wartość projektu: 1 957 217,20 zł. Okres realizacji projektu: 1.09.2020–31.12.2022

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button