Wywiad z Joanną Łempicką, koordynatorką inicjatywy FIO Śląskie Lokalnie 2021 – 2023

Instytut Pracy i Edukacji organizuje konkurs Śląskie Lokalnie 2021- 2023, w którym rozda 1,4 miliona złotych. Celem konkursu Śląskie Lokalnie 2021-2023” jest wsparcie rozwoju młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu województwa śląskiego w realizacji oddolnych inicjatyw. Odbywa się to przez mikrogranty wysokości od 1000 do 5000 złotych. Nabór wniosków jest organizowany w ramach programu FIO dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności. Dzisiaj porozmawialiśmy z koordynatorką tego projektu – Joanną Łempicką

Przede wszystkim i naszym proszę się przedstawić naszym czytelnikom i opowiedzieć czym się Pani zajmuje.

– Mam na imię Joanna Łempicka jestem koordynatorem FIO Śląskie lokalnie 2021-2023 r. Ta inicjatywa ma na celu wsparcie grup nieformalnych i młodych organizacji pozarządowych. Polega to na tym, że organizujemy konkurs mikrograntowy i rozdajemy środki w wysokości od 1000 do 5000 złotych na rozwój młodych organizacji i realizację nowych projektów społecznych.

Jakie jest główne założenie FIO Śląskie Lokalnie?

– Chodzi nam o to, żeby wspierać małe lokalne inicjatywy… żeby grupy nieformalne mogły pozyskiwać środki na swoje działania! Te mikrogranty mają zaktywizować lokalne społeczności. Dlatego też projekt został podzielony na województwa. Innymi słowy – głównym założeniem jest to, żeby skupić się na społeczeństwach lokalnych i wyjść naprzeciw ich potrzebom!

Mówiła Pani o tym, że do projektu mogą się zgłaszać grupy nieformalne i młode organizacje. Czy są jeszcze jakieś warunki uczestnictwa ?

Do FIO Śląskie Lokalnie mogą się zgłosić młode organizacje pozarządowe, których siedziby znajdują się na terenie województwa śląskiego lub każdy pełnoletni mieszkaniec Śląska z przynajmniej dwójką znajomych.

Załóżmy taką sytuację… znajduję dwójkę znajomych, którzy chcą wziąć udział w projekcie. Zakładamy grupę nieformalną i co dalej? 

– Sama grupa nieformalna nie wystarczy. Najważniejszy jest pomysł! Pomysł, który wpłynie pozytywnie na lokalną społeczność! Potem należy go rozpisać i zgłosić się do nas przez stronę internetową. Dla przykładu… jednym z zeszłorocznych laureatów konkursu była Fundacja Seniorlive, która zgłosiła się do nas z projektem „Bezpieczeństwo i aktywność seniorów oraz osób potrzebujących zmian w życiu”. Dzięki niemu zwiększyła się aktywność seniorów w życiu społecznym. Zrealizowano dla nich różnego rodzaju kursy. Np.: z języka angielskiego, szydełkowania, oraz obsługi komputera i Internetu...

Jakie są formalne kryteria oceny projektów uczestników?

Każdy wniosek będzie oceniony pod kątem formalnym i merytorycznym. Granty zostaną przyznane wnioskom, które uzyskają największą ilość punktów. Oceniana będzie trafność projektu, spójność i racjonalność działań, wpływ na rozwój podmiotu zgłaszającego, potencjalne rezultaty projektu, promocja działań oraz zgodność z założeniami inicjatywy FIO Śląskie Lokalnie. 

Bardzo dziękuję za wyczerpującą rozmowę. Gdzie można się zgłosić w razie dodatkowych pytań?

– Również dziękuję za rozmowę. W razie wszelkich pytań bądź chęci uczestnictwa zapraszam na naszą stronę internetową fioslaskie.com 

Krzysztof Ostapowicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button