KTO będzie nowym Młodzieżowym Radnym Miasta Zawiercie?!

W dniu 20 września zostaną przeprowadzone wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Zawiercie w kadencji 2021-2023. Celem instytucji Młodzieżowej Rady Miasta jest zwiększenie zainteresowania i zaangażowania młodych ludzi w sprawy publiczne na poziomie lokalnym.

W dniu 19 sierpnia Prezydent Miasta Zawiercie – Łukasz Konarski wydał zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Zawiercie w kadencji 2021-2023. Termin został wyznaczony na 20 września w godzinach 09:00-13:00. 

Komisja wyborcza

 • Małgorzata Benc – Zastępca Prezydenta Miasta 
 • Martyna Gajos – Przewodnicząca Komisji Edukacji
 • Zbigniew Wojtaszczyk – Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji 
 • Przemysław Trepka – Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 
 • Dominik Janus – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Tomasz Bojanek – Naczelnik Wydziału Edukacji
 • Jakub Kosoń – Przedstawiciel Młodzieży.

Okręgi wyborcze do Młodzieżowej Rady Miasta Zawiercie wraz z liczbą mandatów 

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Zawierciu – 2 mandaty
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Szymańskiego w Zawierciu – 2 mandaty
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Zawierciu – 2 mandaty
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Zawierciu – 2 mandaty
 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Adama Mickiewicza w Zawierciu – 2 mandaty
 • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka w Zawierciu – 2 mandaty
 • Szkoła Podstawowa nr 7 im. Marii Konopnickiej w Zawierciu – 2 mandaty
 • Szkoła Podstawowa nr 8 w Zawierciu – 2 mandaty
 • Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Dąbrowskiej w Zawierciu – 2 mandaty
 • Szkoła Podstawowa nr 11 w Zawierciu – 2 mandaty
 • Szkoła Podstawowa nr 13 w Zawierciu – 2 mandaty
 • Szkoła Podstawowa nr 14 Fundacji „Elementarz” w Zawierciu – 2 mandaty
 • Katolicka Szkoła Podstawowa w Zawierciu – 2 mandaty
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Zawierciu – 2 mandaty
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu – 2 mandaty
 • Zespół Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu – 2 mandaty
 • Zespół Szkół im. Hugona Kołłątaja w Zawierciu – 2 mandaty
 • Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu – 2 mandaty
 • Ze­spół Szkół Eko­no­micz­nych w Zawierciu – 2 mandaty
 • Zespół Szkół im. gen. Józefa Bema w Zawierciu – 2 mandaty
 • Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Zawierciu – 2 mandaty

Młodzieżowa Rada Miasta (MRM) to sposób na systematyczne działanie obywatelskie młodzieży w swojej społeczności. Najważniejszym celem istnienia Młodzieżowej Rady Miasta jest zwiększenie zainteresowania i zaangażowania młodych ludzi w sprawy publiczne na poziomie lokalnym. Członkiem MRM może zostać osoba ucząca się w wieku od 14 do 18 lat. 

Młodzieżowa Rada to bardzo ważny organ, ponieważ jego rolą jest reprezentowanie pomysłów, idei i interesów młodzieży z całego miasta. Robi to poprzez doradztwo dorosłym członkom Rady, organizację wydarzeń i projektów, a także tworzenie własnych uchwał. Jej celem jest także nauczenie młodych osób tego, czym jest demokracja i dlaczego jest dla nas tak ważna. Dzieje się to poprzez organizację wolnych wyborów, w wyniku których wyłaniani są przyszli radni – mówi przedstawiciel młodzieży, Mateusz Gwóźdź, który był jednym z inicjatorów powstania Młodzieżowej Rady i działał na rzecz Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej. Pod społecznym projektem tej uchwały podpisało się 870 mieszkańców Zawiercia. Uchwałę tą przegłosowali dorośli radni w czerwcu 2021.

Krzysztof Ostapowicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button