Będzie lepsza jakość wody w Zawierciu. Miliony złotych na inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową

Miasto Zawiercie pozyskało 28,5 mln zł ze środków w ramach rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Część z tej puli zostanie przeznaczona na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Zawiercia.

Inwestycje te będą miały przede wszystkim duże znaczenie jeśli chodzi o jakość wody w Zawierciu. Jest to także kluczowe, biorąc pod uwagę rozwój Strefy Aktywności Gospodarczej. Kolejne zakłady i fabryki, które pojawiają się w SAG, muszą mieć zapewnioną odpowiednią przepustowość jeśli chodzi o infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. Bez inwestycji w tą dziedzinę, nie byłoby możliwe pozyskiwanie nowych inwestycji do Zawiercia.

Zapytaliśmy o komentarz rzeczniczkę Urzędu Miejskiego w Zawierciu, Monikę Polak-Pałęgę, o znaczenie tego projektu dla rozwoju Zawiercia.

– Przestarzała infrastruktura kanalizacyjna to ciągle ogromny problem Zawiercia. Pozyskane środki pozwolą przede wszystkim na rozwój gospodarczy, społeczny, ekologiczny Zawiercia i zniwelowanie dysproporcji w stosunku do większych miast. Nowoczesna infrastruktura jest niezbędna także dla obiektów produkcyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej i rozwoju mieszkalnictwa wielorodzinnego. Jeden z naszych priorytetów to również modernizacja niedoinwestowanej przez dekady oczyszczalni ścieków. Chodzi o usprawnienie procesu oczyszczania ścieków i przerobu osadów ściekowych – mówi rzecznik Monika Polak-Pałęga.

Jak zaznacza rzecznik, to nie jedyna inwestycja, która dzieje się obecnie w Zawierciu, w celu poprawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Zakończono już budowę wodociągu rozdzielczego w ul. Smuga w Zawierciu. Trwa ciąg dalszy budowy wodociągu rozdzielczego w ul. Rolniczej. Rozpoczęto też przygotowania do budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Widnej.

Kluczowa inwestycja, która jest obecnie w realizacji, to wodociąg od ul. Zachodniej do stacji pomp przy ul. Stary Rynek. Dzięki temu możliwa będzie lepsza jakość wody z ujęcia, które znajduje się w rejonie Kosowskiej Niwy. Przeprowadzone prace całkowicie zabezpieczą również potrzeby mieszkańców w zakresie dostaw wody. W wyniku tej inwestycji, zagrożenie brakiem wody w okresie letnim zostanie zminimalizowane. Projektowana długość tego wodociągu to 1535 mb.

Duża inwestycja jeśli chodzi o kanalizację i wodociągi, planowana jest także na Osiedlu TAZ w Zawierciu.

Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu na terenie osiedla TAZ w Zawierciu”. Projektowanie ma zakończyć się planowo w pierwszej połowie 2022 roku.

To jednak nie jedyna duża inwestycja, która pojawia się na horyzoncie, dzięki otrzymanemu dofinansowaniu. Środki z Programu Inwestycji Strategicznych zostaną przeznaczone również na budowę nowoczesnej sortowni śmieci.

Budowa nowoczesnej sortowni śmieci zmniejszy między innymi ilość deponowanych na składowisku odpadów oraz zwiększy ilość odzyskiwanych surowców. Robimy wszystko, by miasto było bardziej ekologiczne i przyjazne dla środowiska – komentuje Monika Polak-Pałęga z Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button