Jeszcze w marcu RUSZY BUDOWA obwodnicy Zawiercia!

Bardzo dobra wiadomość dla Zawiercia. Jeszcze w tym miesiącu rozpoczną się pierwsze prace związane z budową obwodnicy miasta.

Jak przekazał przedstawiciel wykonawcy, firmy Mirbud, rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w dniach od 28 marca do 1 kwietnia br. 

W pierwszej kolejności zaplanowano wykonanie wycinki drzew i krzewów na terenach lasów prywatnych i lasów państwowych. Wycinki na terenie Lasów Państwowych przeprowadzi Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Siewierz. Prace te potrwają około 3 miesięcy.

Równocześnie w miarę możliwości prowadzone będą roboty ziemne oraz roboty związane z usunięciem kolizji z infrastrukturą podziemna i naziemną. 

O wprowadzeniu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót Wykonawca – konsorcjum firm KOBYLARNIA S.A. (lider) i MIRBUD S.A. (partner) będzie informował na bieżąco.

Całość inwestycji to 25-kilometrowy odcinek dwujezdniowej drogi krajowej nr 78, który połączy istniejącą obwodnicę Siewierza, następnie będzie biegł przez tereny powiatów będzińskiego i zawierciańskiego, przez gminy: Siewierz, Poręba, Łazy, Zawiercie i Ogrodzieniec. Po zakończeniu budowy miejscowości te zostaną skomunikowane z lotniskiem w Pyrzowicach, inwestycja odciąży ruch tranzytowy z centrów Poręby i Zawiercia. Zamawiający, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, podzieliła zadanie na dwa odcinki realizacyjne: odcinek I Siewierz – Poręba – Zawiercie (Kromołów) o długości 17,7 km; oraz odcinek II w tym: zadanie Zawiercie (Kromołów – Żerkowice) o długości 7,7 km i zadanie II – rondo w Żerkowicach. Wartość inwestycji opiewa na kwotę ponad 414 milionów złotych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button