Będzie druga edycja budżetu obywatelskiego w Zawierciu!

Już 6 kwietnia rozpocznie się etap zgłaszania projektów do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego w Zawierciu!

Budżet obywatelski to demokratyczny proces, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego. W praktyce oznacza to, że mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań do budżetu, które następnie są analizowane przez urzędników pod kątem możliwości realizacji, a propozycje zadań, które przeszły weryfikację, poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie. Projekty, które osiągnęły wygrały w głosowaniu, aż do wyczerpania puli środków przeznacza się do realizacji – wpisując je do uchwały budżetowej.

Budżety obywatelskie to coraz powszechniejsze zjawisko w wielu polskich samorządach. W 2021 roku budżet obywatelski został po raz pierwszy wprowadzony w Zawierciu, decyzją Prezydenta Zawiercia Łukasza Konarskiego.

Głosowanie w budżecie cieszyło się wówczas sporym zainteresowaniem. Zgłoszono 22 projekty, nad którymi mieszkańcy mogli głosować. Ostatecznie mieszkańcy wybrali następujące projekty: „Program wczesnego wykrywania osteoporozy metodą ultrasonograficzną u kobiet w wieku 45-74 (…)”, „Zakup samochodu operacyjnego z napędem 4×4 dla OSP Żerkowice”, „Doposażenie OSP Zawiercie-Kromołów w sprzęt ratowniczo-gaśniczy.”, „Wymiana zużytego i częściowo niesprawnego sprzętu kuchennego w Pałacyku nad Wartą”, a także budowa wodnego placu zabaw. Zadania będą realizowane w najbliższych miesiącach.

Jakie projekty zostaną zgłoszone w tym roku? Proces naboru wniosków rozpoczyna się już 6 kwietnia.

To okazja, by w przyszłym roku zrealizowane zostały projekty, które zaproponują i wybiorą mieszkańcy. Wspólnie zmieniajmy nasze miasto zachęca Prezydent Łukasz Konarski.

Więcej informacji można zdobyć tutaj.

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button