Rozpoczęły się prace budowlane w budynku Urzędu Miasta w Zawierciu

Przedmiotem rozpoczynających się prac budowalnych przy Urzędzie Miasta w Zawierciu jest montaż windy dla osób niepełnosprawnych. Budynek użyteczności publicznej powinien być dostępny dla każdego i właśnie takie udogodnienie dla osób z niepełnosprawnością ruchową sprawi, że wejście do niego nie będzie problemem.

Jak dotąd budynek zawierciańskiego magistratu nie posiadał większych udogodnień ukierunkowanych na osoby z niepełnosprawnościami. Co prawda przy schodach był pochyły podjazd, który prowadził na parter urzędu, to jednak podjechanie wózkiem bez pomocy mogło okazać się nie lada wyzwaniem. Nie wspominając tutaj o zimowych miesiącach, gdzie jest to najprościej w świecie niebezpieczne. Jeszcze większy problem pojawiał się wewnątrz budynku, ponieważ na dwa piętra magistratu prowadziły tylko i wyłącznie schody.  

„Do budynku Urzędu Miejskiego dobudowana zostanie winda przeznaczona dla osób ze specjalnymi potrzebami. Przebudowane zostaną również istniejące schody zewnętrzne, pochylnia i taras zewnętrzny. Bez wątpienia wpłynie to na poprawę dostępności budynku” – przekazuje prezydent Zawiercia, Łukasz Konarski. Likwidowanie barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej powinno zdecydowanie stać się jeszcze bardziej powszechne. Co więcej, likwidowanie takowych utrudnień reguluje również Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Na dobudowę windy zewnętrznej do gmachu miejskiego urzędu udało się pozyskać 150 tysięcy złotych ze środków PFRON. Natomiast całość inwestycji, na którą składać się będzie dobudowa windy, przebudowa istniejących schodów zewnętrznych, pochylni i tarasu zewnętrznego wyniesie 881.560,00 zł.

Prace budowalne zrealizowane zostaną przez firmę Jul-Bud z siedzibą w Bliżycach, a ich zakończenie przewidywane jest za kilka miesięcy. Do czasu finalizacji tej inwestycji część parkingu przy budynku magistratu będzie nieczynna.

Źródło: UM Zawiercie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button