ZDECYDUJ, które inwestycje zostaną zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego!

Mamy dobrą wiadomość dla mieszkańców Zawiercia. Właśnie ruszyło głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego!

Budżety Obywatelskie są obecnie wprowadzane w coraz większej ilości miast Polski. Jest to demokratyczny proces dyskusji i podejmowania decyzji, w którym mieszkańcy gminy decydują o tym, w jaki sposób wydawać część środków z jej budżetu.

Taki budżet został wprowadzony w Zawierciu po raz pierwszy w 2021 roku. Każdy pełnoletni mieszkaniec Zawiercia będzie mógł oddać głos na inwestycję lub działanie, które jego zdaniem powinno zostać zrealizowane. Do wyboru jest 15 różnych projektów. To zarówno propozycje dużych, ogólnomiejskich inwestycji, jak i małych, lokalnych działań. Poniżej prezentujemy listę zgłoszonych projektów:

TUTAJ można oddać swój głos.

1. Zakup sprzętu i wyposażenia osobistego dla strażaków OSP Zawiercie – Marciszów

2. Siłownia zewnętrzna przy Obrońców Poczty Gdańskiej

3. Magiczny Świat Ekologii

4. Zakup umundurowania bojowego oraz sprzętu umożliwiającego prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych w trudno dostępnych miejscach dla jednostki OSP Zawiercie – Kromołów

5. Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Zawiercie – Bzów w sprzęt pożarniczo-szkoleniowy

6. Doposażenie istniejących pomieszczeń kuchenno-gastronomicznych oraz zakup nowych stołów w remizie OSP Bzów

7. Budowa ogrodzenia przy boiskach szkolnych w Bzowie


8. Rewitalizacja terenów przy Źródłach Czarnej Przemszy

9. Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawierciu – Żerkowicach

10. Zakup samochodu 9-osobowego typu bus dla OSP Zawiercie-Marciszów

11. Budowa chodnika przy ul. Nowowiejskiej

12. Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego na terenie miasta Zawiercie.

13. Budowa skatepark na „Włókniarzu” przy 11 listopada

14. Adaptacja parkingu pod mini SkatePark przy ul. Nad Wartą w dz. Kromołów

15. Terenowa edukacja ekologiczna w obrębie miasta Zawiercie i okolic

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button