Co dalej z „trójbudynkiem” w Ogrodzieńcu?

Już w zeszłym roku ruszyć miał remont jednego z najważniejszych obiektów w gminie Ogrodzieniec – tzw. trójbudynku przy Placu Wolności. I tak też się stało, niestety jednak nie wszystko idzie zgodnie z planem. 

Chodziło głównie o kompleksową termomodernizację, wykonanie ocieplenia oraz instalację ogrzewania gazowego. Na ten właśnie cel wraz z przebudową i remontem dojazdowej infrastruktury drogowej gmina otrzymała środki zewnętrzne w postaci 3,5 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

31 grudnia 2020 roku wystosowano ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane dotyczące tej inwestycji. 19 marca 2021 zgodnie z procedurą przeprowadzony został przetarg, zgłoszono wówczas 7 ofert. Wybrano najkorzystniejszą z nich opiewającą na kwotę 2.750.000,00 zł. Wykonawcą została firma SKABE z Parzymiechów. 

– Remont polegać będzie na kompleksowym ociepleniu obiektu. Duży remont przejdzie dach, gdzie trzeba wymienić konstrukcję, zrobić obróbki  blacharskie i wymienić  wszystkie rynny.  Wymienione  zostaną  okna i drzwi. Zmodernizowane  zostanie ogrzewanie, w którym źródłem ciepła będzie gaz. Budynek zostanie też nowocześnie podświetlony

zapowiadała zmiany Burmistrz Ogrodzieńca – Anna Pilarczyk w wywiadzie dla Gazety Ogrodzienieckiej. 

Jeszcze więcej szczegółów możemy odnaleźć w obszernym opisie przedmiotu zamówienia. I tak też inwestycja przewidywała m.in.:

 • termomodernizację budynku (docieplenie obiektu, wymiana obróbek blacharskich, rynien dachowych i rur spustowych, wymiana pokrycia dachowego),
 • wymianę konstrukcji dachu wykonanej z wiązarów kratowych na płytki kolczaste,
 • wymianę stolarki otworowej tj. okien i drzwi, 
 • zmodernizowanie instalacji wodno – kanalizacyjnej, 
 • montaż klimakonektorów,
 • wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z montażem 61 sztuk paneli fotowoltaicznych oraz odtworzenie instalacji odgromowej, 
 • wykonanie opaski z kostki betonowej wokół budynku,
 • wymianę piwnicznych studzienek doświetlających z murowanych na systemowe piwniczki z kompozytu żywicy poliestrowej, 
 • demontaż i ponowny montaż szyldów, tablic informacyjnych, masztów flagowych, klimatyzatorów, alarmów, kamer monitoringu,
 • demontaż krat okiennych i montaż nowych,
 • wymianę skrzynek gazowych i elektrycznych na nowe PCV,
 • wymianę parapetów zewnętrznych,
 • wykonanie parapetów wewnętrznych z konglomeratu, 
 • wymianę zadaszeń nad wejściami, balustrad przy schodach zewnętrznych, 

W projekcie wyszczególniono również wykonanie elementu dekoracyjnego ściany frontowej w postaci płaskorzeźby Zamku. 

Wizualizacja prac modernizacyjnych, źródło: Gazeta Ogrodzieniecka, nr 3/2021(279)

Potężna inwestycja wymaga sporych nakładów kosztowych jak i czasowych. Gdy wreszcie wybrano wykonawcę, zgodnie z planem prace miały zakończyć się z końcem ubiegłego roku. Niestety tak się nie stało. Wykonawca okazał się nierzetelny i nie wywiązał się z ustaleń opisanych w umowie. Aktualnie trwają poszukiwania nowego.

Największy w historii miasta budżet na rok bieżący uchwalony 29 grudnia 2021 roku opiewał na kwotę 80 mln zł. Z tego tylko na wymienione wyżej przedsięwzięcie zaplanowano przeznaczenie 2.770.252,96 zł

Trójbudynek spełnia wiele funkcji użyteczności publicznej. To tu mieści się oddział Poczty Polskiej, Bank PKO BP, Ośrodek Pomocy Społecznej, Komisariat Policji, Związek Gmin Jurajskich, Biblioteka Gminna, Biuro Rady Miejskiej, Sala Ślubów oraz Przedsiębiorstwo Komunalne. Zdaniem zarówno mieszkańców, jak i władz, od dłuższego czasu wymagał on już remontu. Jednak na pierwsze efekty trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. 

Źródło: zawiercie.naszemiasto.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button