Częstochowskie pszczoły pracują na nasze zdrowie

Częstochowski Związek Pszczelarski zarejestrowany został w maju 2021 roku. Od tamtego czasu ta społeczna organizacja prężnie się rozwija oraz wspiera rozwój pszczelarstwa w regionie w całym kraju, ale przede wszystkim regionie częstochowskim. Jej aktywne działania na rzecz pszczół mają ogromny wpływ nie tylko na ochronę środowiska naturalnego, ale także na zdrowie ludzi.

– Ślady działalności pszczelarskiej w regionie częstochowskim można znaleźć już w okresie międzywojennym. Natomiast najnowsze, znane nam źródła historyczne wskazują na 14 grudnia 1956 roku jako początek formalnej działalności struktur organizacyjnych. Wtedy bowiem odbyło się zebranie założycielskie Koła Miejscowego w Częstochowie. Koło liczyło wówczas 14 członków. Prezesem został Tadeusz Wiewiórkowski a skarbnikiem Jan Pyrkosz. Od tego czasu przez częstochowskie struktury pszczelarskie przewinęło się dużo ludzi, którzy poświęcili wiele swoich umiejętności i czasu pro publico bono. Ta pszczelarska pasja i sprawy troski o środowisko naturalne znajduje ciągle nowych ludzi i trwa do dziś. – informuje Częstochowski Związek Pszczelarski.

Do głównych celów tej wyjątkowej organizacji należy m.in.: rozwijanie świadomości i stymulowanie postaw poznawczych w zakresie roli pszczół i owadów zapylających, a także dowartościowanie i wyróżnienie profesji pszczelarza-bartnika oraz wszechstronne wspieranie ich pracy. Jeżeli chodzi natomiast o główne zadania związku to na pewno należy wspomnieć o prowadzeniu działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej na rzecz pszczelarstwa i środowiska naturalnego, a także popularyzowania polskiego miodu i innych produktów pszczelich.

Od teraz jednak będzie zdecydowanie łatwiej działać pszczelarzom z Częstochowy w zakresie akcji edukacyjnych. Będą one przedstawiały role pszczół w ekosystemie i ich znaczenie dla zdrowia człowieka. Wszystko to za sprawą zakupionych nowoczesnych środków audiowizualnych, na które Związek zyskał dofinansowanie z FIO Śląskie Lokalnie 2022.

Dzięki zdobytym z grantu środkom Związek zakupił komputer, projektor, a także ekran projekcyjny. Sprzęt ten umożliwi przeprowadzenie prezentacji w placówkach szkolnych i nie tylko, ponieważ plan zakłada również przekazywanie informacji na temat pszczelarstwa osobom dorosłym.

Celem projektu FIO Śląskie Lokalnie było wsparcie młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z województwa śląskiego w realizacji ich oddolnych inicjatyw, przez rozdanie 1,4 miliona złotych w konkursie mikrograntowym.

Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button