W województwie wypłacono ponad 256 tys. świadczeń postojowych

Częściowe zamknięcie polskiej gospodarki spowodowało znaczący spadek wyników finansowych zarówno małych, jak i dużych firm. Pandemia koronawirusa uszczupliła przychody niemal wszystkich spółek.


Jedną z form wsparcia osób, które utraciły przychody wskutek epidemii koronawirusa jest świadczenie postojowe. Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 roku i nie podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu. W przypadku umowy cywilnoprawnej maksymalna suma świadczenia wynosi 2080 złotych miesięcznie. Jest to uzależnione od indywidualnych warunków zatrudnienia i wynikającej z nich pensji. Natomiast osoby samozatrudnione otrzymają 1300 lub 2080 złotych. W zależności od formy opodatkowania firm. Zgodnie z treścią kodeksu pracy świadczenie postojowe przysługuje pracownikowi za czas niewykonywania pracy z powodu przestoju w zakładzie. Pod warunkiem, że był on gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn od niego niezależnych. Jeśli niemożliwość wykonywania pracy wynikała z winy pracownika, świadczenie nie będzie przysługiwać. 

Drugą formą wsparcia jest dodatek solidarnościowy. Mogą z niego skorzystać osoby, które po 15 marca 2020 r. z powodu pandemii koronawirusa straciły pracę lub ich umowa wygasła. Korzystać z niego mogą również bezrobotni już zarejestrowani w urzędzie pracy. Świadczenie przysługuje też osobom legalnie przebywającym na terenie naszego kraju. Do tej grupy zaliczają się także cudzoziemcy. Dodatek solidarnościowy w wysokości 1400 złotych przysługuje od 1 czerwca. Można go pobierać maksymalnie przez 3 miesiące. Aby z niego skorzystać nie można mieć innego tytułu do ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego (w ZUS lub KRUS).

Do tej pory oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w województwie śląskim wypłaciły 256 tys. świadczeń postojowych dla samozatrudnionych i osób wykonujących umowy cywilnoprawne na kwotę 501,5 mln zł. Od 25 czerwca mieszkańcy regionu otrzymują wsparcie także w postaci dodatku solidarnościowego. Zrealizowano już ponad 12,5 tys. wypłat na sumę 16,2 mln zł.

Najwięcej świadczeń wydano w Sosnowcu, natomiast najmniej w Częstochowie. Liczba wypłat postojowego w Sosnowcu wyniosła 54 387. Łącznie wypłacono 107 227 950 złotych. Liczba wypłat dodatku solidarnościowego to 3260 na sumę 4 161 210,93 złotych. W oddziale ZUS w Częstochowie liczba wypłat wyniosła natomiast 33 186. Wypłacono  65 667 841 złotych. Dodatek solidarnościowy został wypłacony w liczbie 1911 na sumę 2 414 288,42 złotych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button