Program Mój Prąd. Możesz dostać nawet 5 tys. złotych dofinansowania

Program “Mój prąd” ma umożliwić gospodarstwom domowym zaoszczędzenie na rachunkach za energię elektryczną. Jego celem jest wsparcie segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV).


Zadaniem instalacji fotowoltaicznej jest pozyskanie energii elektrycznej z promieni słonecznych. Fotowoltaika ma przyczynić się do redukcji dwutlenku węgla, a tym samym poprawy jakości powietrza, którym oddychamy.

Aby skorzystać z dofinansowania w programie “Mój prąd” należy podjąć następujące działania:

  1. Kupić i zamontować instalację fotowoltaiczną.
  2. Zakład energetyczny zakłada licznik dwukierunkowy. Instalacja nie może być przyłączona do sieci energetycznej przed 23 lipca 2019 r.
  3. Podpisać umowę z dystrybutorem energii dotyczącą przyłączenia fotowoltaiki do sieci elektrycznej.
  4. Wypełnić wniosek on-line o dofinansowanie

Dofinansowanie wynosi 5 tysięcy złotych. Wniosek składają osoby fizyczne lub ich pełnomocnicy, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby. Aby złożyć wniosek przez internet należy posiadać profil zaufany, podpis kwalifikowany lub ewentualnie e-dowód. Przed rozpoczęciem składania wniosku warto przygotować elektroniczne wersje dokumentów w formacie pdf. Są to: kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej. Na fakturze powinna być informacja “Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”. Ponadto, potrzebujemy dowodu zapłaty faktury oraz zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej wraz z informacją o montażu licznika z numerem Punktu Poboru Mocy.

Gdy dokumenty są przygotowane należy wejść w e-usługę Skorzystaj z programu “Mój prąd” na przygotowanym do tego portalu. Następnie wybieramy przycisk „Złóż wniosek o dofinansowanie” i wybieramy sposób logowania. Potem należy wypełnić wniosek, podać dane kontaktowe i dołączyć wymagane załączniki. Gdy formularz zostanie wypełniony system przekierowuje nas do usługi e-podpis. Otrzymujemy potwierdzenie złożenia dokumentu na e-mail podany we wniosku. Po złożeniu wniosku nie ma możliwości podmiany załączników, ani edytowania go. Gdy w dokumentach będą braki lub błędy urzędnik prześle e-mail o tym fakcie.

Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button