Na terenie gminy Irządze pojawiły się tablice informacyjne

W ostatnim czasie na terenie gminy Irządze możemy zaobserwować nowe tablice informacyjne. To część projektu, który realizowała Gminna Biblioteka Publiczna. Na ten cel gmina otrzymała dofinansowanie. 


Gminna Biblioteka Publiczna w Irządzach zrealizowała projekt “Promowanie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury”. Zadanie podjęto w ramach realizacji  Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” dla priorytetu IV  – objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej. Dzięki temu wykonano tablice informacyjno-promocyjne i umieszczono je na terenie gminy Irządze. 

Tablice stanęły w Irządzach, Zawadzie Pilickiej, Mikołajewicach, Wilkowie, Sadowiu, Woźnikach, Bodziejowicach, Witowie, Zawadce, Wygiełzowie oraz Wilgoszczy. Czyli w każdej miejscowości znajdującej się na terenie gminy. Całkowity koszt działania wynosił około 18 400 złotych. Jednak gmina Irządze otrzymała 14 878 złotych dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej.

Fot. UG Irządze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button