„Do Komendatury Polowej”. Taki widok witał mieszkańców Zawiercia na ul. Górnośląskiej w 1940 roku

Ulice Górnośląska i Towarowa w Zawierciu są dobrze znane mieszkańcom miasta. Nie każdy jednak wie, co znajdowało się na nich kilkadziesiąt lat temu. Przez ten czas zmieniły one mocno swój wizerunek. Poznajcie historię tych dwóch ulic.

Ulica Górnośląska w Zawierciu

Zaborca rosyjski w latach 60-tych XIX w. zaprojektował drogę w Zawiercia do Pilicy. Przedłużeniem tej drogi w kierunku zachodnim była do 1922 r. ulica nazywana Siewierską i Wojska Polskiego. Zmiany nazwy nastąpiła na podstawie uchwały Miejskiej Rady Narodowej. Od 1 października 1977 roku odcinek ulicy Siewierskiej od skrzyżowania z ulicą Apteczną i Obrońców Poczty Gdańskiej do podziemnego przejścia dla pieszych nosił nazwę ulica Górnośląska. 

Ulica Towarowa w Zawierciu

Na tej ulicy w końcu XIX w. i w dwudziestoleciu międzywojennym istniało wiele przedsiębiorstw produkcyjnych, a brak było sklepów spożywczych. Najbardziej znanym zakładem była Huta Szkła Gospodarczego, która zatrudniała setki nie tylko zawiercian, ale także mieszkańców całego regionu. Inną, ale mniej znaną firmą były Zakłady Suchej Destylacji Drewna.

Jednym z bardziej znanych zdjęć Zawiercia z okresu II Wojny Światowej jest to wykonane w 1940 roku. To widok ze skrzyżowania ulic Górnośląskiej i Towarowej na nieistniejący przejazd kolejowy. Za nim po prawej stronie znajduje się budynek poczty. Po lewej widzimy budynek Apteka im. St. Pasierbińskiego przy ulicy 3 Maja. Na zdjęciu widoczna jest także tablica “Zur Feldkommandantur”. Napis oznacza “Do Komendantury Polowej”. Na terenie okupowanych ziem polskich stacjonowały wtedy siły wojskowe – Wehrmacht, które podlegały Naczelnemu Dowództwu “Wschód”. Im z kolei były podporządkowane nadokomendantury polowe (Oberfeldkommandantur, OFK). Na najniższym szczeblu znajdowały się wspomniane wyżej komendantury polowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button