Czarnojańczyk – “SIM Zagłębie z pozytywną oceną BGK”. Kiedy pierwsze mieszkania?

Porozmawialiśmy z Piotrem Czarnojańczykiem – Prezesem Zarządu SIM Zagłębie, by dowiedzieć się kto, jak szybko i gdzie dokładnie może liczyć na nabycie lokalu mieszkalnego z niskim czynszem.

SIM Zagłębie to spółka powstała w grudniu ubiegłego roku. Jest jednym z 30 tego typu podmiotów w całej Polski, wspólnie stanowią one efekt rządowego programu realizującego budownictwo społeczne. W jej strukturach znajduje się 9 gmin z województwa śląskiego (Będzin, Bobrowniki, Czeladź, Ogrodzieniec, Siewierz, Sosnowiec, Szczekociny, Psary, Wojkowice) i 1 z małopolskiego (Chrzanów). Budowa pierwszych mieszkań rozpocznie się w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe to nowe rozwiązanie, które umożliwia budowę lokali mieszkalnych w danej gminie, a następnie ich wynajem. Podobnie jak w przypadku funkcjonujących już Towarzystw Budownictwa Społecznego, lokator zobligowany będzie do wniesienia partycypacji w kwocie pokrywającej do 20% kosztów budowy lokalu. Uczestnictwo w kosztach budowy będzie koniecznym elementem do uzyskania własności mieszkania. 

Warunki najmu mają być bardzo konkurencyjne, w szczególności biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku nieruchomości. Niski czynsz, a także opcja późniejszego nabycia mieszkania na własność to z pewnością coś, co zachęci wielu beneficjentów do zainteresowania się tą ofertą. Do tej pory brak możliwości uzyskania kredytu hipotecznego stawał na drodze do zrealizowania marzenia o własnych czterech kątach. W szczególności było to utrapieniem młodych osób, którzy będąc jeszcze na dorobku, nie miały co liczyć na tego typu zastrzyk gotówki. 

Powracając do samej idei warto zwrócić uwagę na to, że spółka nie tylko zamierza wybudować nowe, ale również zaadaptować przestrzeń już istniejącą. Bardzo często to miejsca w podupadłym stanie, które przez wiele lat nie mogły doczekać się remontu. Przykładem mogą być dwa budynki handlowo – usługowe w Szczekocinach, nowe życie zyska też internat wojskowy w Czeladzi. Nawet jeśli nie będziemy zainteresowani nabyciem mieszkania, to nowa aranżacja zaniedbanych dotąd miejsc przyczyni się do rewitalizacji tkanki miejskiej. 

Do tej pory spółka stała się właścicielem trzech nieruchomości przeznaczonych pod budowę inwestycji, które są zlokalizowane w Wojkowicach, Chrzanowie i Sosnowcu (grunt wniesiony przez Skarb Państwa). 

W ubiegłą środę, cały zespół SIM Zagłębie odnotować mógł kolejny sukces, wszystkie trzy inwestycje zgłoszone do programu taniego finansowania SBC, uzyskały pozytywną ocenę wiarygodności kredytowej Banku Gospodarstwa Krajowego. To nie byle co – od tej pory spółka postrzegana będzie przez instytucje finansowe jako godny zaufania uczestnik rynku. 

Zapytaliśmy Prezesa Zarządu SIM Zagłębie – Piotra Czarnojańczyka o szczegóły prowadzonych prac. 

Ogłosiliście Państwo duży sukces związany z finansowaniem BGK. Czy to oznacza, że Spółka już pozyskała środki na budowę mieszkań?

Informacja podana przez BGK bardzo nas cieszy, ale oznacza dopiero przejście do kolejnego etapu pracy nad finansowaniem inwestycji. Bank pozytywnie ocenił zdolność kredytową SIM Zagłębie w kontekście budowy pierwszych trzech inwestycji w Czeladzi, Chrzanowie i Sosnowcu. Teraz będziemy pracować nad jak najszybszym uzyskaniem pozwoleń na budowę dla każdego z tych przedsięwzięć. Naszym celem jest rozpoczęcie budowy w pierwszym kwartale roku 2023. 

Współpraca z samorządami to ważny element Państwa działalności, proszę powiedzieć w jakiej części gminy angażują się w realizację celu spółki?

Proszę pamiętać, że gminy są właścicielami spółki. W ich najlepszym interesie jest to, aby zapewnić spółce możliwie najlepsze warunki do działania. Przede wszystkim gminy wnoszą wkład początkowy na funkcjonowanie spółki, który pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Każda gmina na udział w spółce otrzymała 3 mln złotych. Oprócz tego ważna jest kwestia gruntów wnoszonych do spółki. Mocno współpracujemy z samorządami, aby wnoszone były możliwie jak najlepsze grunty w dobrych lokalizacjach, w których przygotowanie prawne i geologiczne będzie jak najmniej kosztochłonne. 

Kto może zostać beneficjentem mieszkania w ramach SIM Zagłębie? Do kogo skierowana jest cała inicjatywa?

Obserwując problemy na rynku mieszkaniowym w postaci wzrastających stóp procentowych, zmniejszającej się dostępności kredytów mieszkaniowych, rosnących cen samych mieszkań dochodzę do wniosku, że program SIM jest skierowany do praktycznie wszystkich osób zaliczanych do szeroko pojętej klasy średniej. Aby ubiegać się o mieszkanie w ramach SIM należy spełnić kilka warunków, z których podstawowym jest brak zdolności kredytowej, przy jednoczesnym posiadaniu tak zwanej zdolności czynszowej. Proszę pamiętać, że główną rolą SIMu nie jest budowa mieszkań komunalnych. Będziemy budować mieszkania o podwyższonym standardzie przy zachowaniu ograniczonego czynszu oscylującego w granicach 15 – 18 zł za m². 

Czy w tym wszystkim jest jakiś haczyk? Dlaczego mieszkania mają być tańsze niż te oferowane na rynku komercyjnym?

Haczykiem jest sposób finansowania inwestycji. SIMy nie będą zaciągać kredytów komercyjnych o wysokim oprocentowaniu, będą natomiast korzystać z preferencyjnych, przeznaczonych tylko dla nich, możliwościach finansowania oferowanych przez BGK. Mowa tu głównie o kredytach z programu SBC oraz Funduszu Dopłat. Dzięki temu część kosztów inwestycji będzie pokrywana ze środków bezzwrotnych, co w znacznym stopniu wpływa na obniżenie głównego czynnika warunkującego cenę najmu, czyli kredytu. Proszę pamiętać, że SIMy realizują zadanie publiczne, dlatego też nie jesteśmy traktowani przez BGK jak normalny deweloper. Mamy przez to dostęp do tańszego pieniądza. 

Chciałam zapytać o kwotę partycypacji, czy uczestniczenie w kosztach budowy będzie konieczne? Jakie korzyści to za sobą niesie? 

W każdej planowanej inwestycji zakładamy wniesienie partycypacji ze strony najemców na poziomie minimum 15%. Spełnia ona dwie funkcje – po pierwsze pozwala obniżyć wartość zaciąganego kredytu, a po drugie umożliwia najemcom dojście do własności po minimum 15 latach najmu. Warunki dojścia do własności będą określane indywidualnie dla każdej inwestycji. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button