Ekspresowa sesja rady powiatu zawierciańskiego. Trwała 30 minut

Tylko pół godziny trwała wrześniowa sesja rady powiatu zawierciańskiego. Podczas obrad wysłuchano sprawozdania starosty z działania pomiędzy sesjami oraz przyjęto kilka uchwał. Potencjalne interpelacje mają być natomiast składane na piśmie. 


W czwartek, 24 września, odbyła się sesja rady powiatu zawierciańskiego. Udział w niej wzięło 20 radnych powiatowych. Na sesji zabrakło Zbigniewa Roka oraz Pawła Sokoła. Sesja była bardzo krótka. Trwała zaledwie 30 minut. Na początku przyjęto sprawozdanie starosty Gabriela Dorsa z działalności pomiędzy sesjami. Następnie jednogłośnie przyjęto informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu zawierciańskiego za pierwsze półrocze 2020 roku.

W kolejnych punktach rozpatrzono uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok oraz zmiany uchwały z 30 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu zawierciańskiego w 2020 roku z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Ponadto, jednogłośnie przyjęto uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Zawierciańskiego na lata 2020 – 2022”. 

Na zakończenie przedstawiona została informacja przewodniczącej rady powiatu o działalności pomiędzy sesjami oraz otrzymywanej korespondencji. Barbara Laskowska poinformowała, że 10 września wpłynęła do niej interpelacja złożona przez radnego Grzegorza Piłkę. Dotyczy ona remontu ulicy Mickiewicza w Chruszczobrodzie (gmina Łazy). W punkcie interpelacji żaden z radnych nie zabrał głosu. Warto jednak pamiętać, że podczas tej kadencji preferowane jest składanie interpelacji na piśmie. Podczas sesji nie było także żadnych zgłoszeń w punkcie wolnych wniosków. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button