Anioły dobroci – konkurs plastyczny w gminie Żarnowiec

W gminie Żarnowiec trwa konkurs plastyczny Anioły dobroci. Celem jest wsparcie dla rodziny poszkodowanej w pożarze. Termin zgłaszania i składania prac do Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Żarnowcu upływa 7 grudnia.

– Konkurs „Anioły Dobroci” został ogłoszony po pożarze domu w Żarnowcu. Poszkodowani to młodzi ludzie, których córka Nadia uczęszczała na zajęcia organizowane w GOKSiT. W ubiegłym roku Nadia z ojcem wystąpiła w konkursie kolęd organizowanym przez GOKSiT i LGD „Perła Jury” – i ten duet podbił serca publiczności. Teraz chcemy im pomóc na tyle na ile możemy – mówi Barbara Miejska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Żarnowcu.

 W konkursie plastycznym mogą wziąć udział osoby w różnym przedziale wiekowym. Zadaniem konkursowym jest przedstawienie współczesnego wyobrażenia postaci anioła – pozaziemskiej postaci, będącej wysłannikiem Boga, jego sługą, zwiastuna dobrej nowiny i obrońcą przed złem. 

 Za organizację konkursu odpowiada Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Żarnowcu. Ponadto został objęty patronatem Wójta Gminy Żarnowiec. Konkurs jest otwarty dla chętnych, jednak uczestnicy czyli dzieci, młodzież i osoby dorosłe zostały podzielone na grupy adekwatne do wieku uczestników.

 W kategorii praca indywidualna:

 • przedszkole i klasa 0
 • klasa I –III
 • klasa IV –VI
 • klasa VII –VIII
 • młodzież i dorośli

 W kategorii praca zbiorowa:

 • przedszkole i klasa 0

 Regulamin uczestnictwa w konkursie określa, jakim wymaganiom organizatorów powinna odpowiadać praca oraz jakie wymogi formalne powinni spełniać uczestnicy. Znajdują się tam oczywiście również stosowne zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dokumenty należy własnoręcznie podpisać.

 • Prace powinny być wykonane samodzielnie przy użyciu dowolnie wybranej techniki
 • Dopuszczalne jest oddanie prac w różnych formatach, nie tylko A4. Jednak ich szerokość nie może przekraczać 60 cm.
 • Jeden uczestnik – jedna praca
 • Wymagane jest dołączenie opisu do oddanej pracy, który zawiera informację: imię i nazwisko autora, wiek, klasa, miejscowość, numer telefonu
 • Poza opisem prac należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszeniową oraz
 • Zgodę na przechodzenie praw własności do pracy na organizatora, który przeznacza je jako wsparcie dla cierpiącej z powodu pożaru domu rodziny z Żarnowca

 Każdy uczestnik konkursu zostanie nagrodzony dyplomem. Pula nagród jest tak naprawdę uzależniona od ilości nadesłanych prac – dodaje Barbara Miejska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Żarnowcu. W tego typu konkursach nagrodami zwykle są: książki, gry planszowe, przybory plastyczne. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Żarnowcu za pomocą konkursu chce wpłynąć na najmłodszych. Przemówić do ich wewnętrznego poczucia wrażliwości i otworzyć dzieci na nieszczęścia innych. Przekonać, że każdy może pomóc ludziom w potrzebie.

 Na konkursie plastycznym nie zakończy się pomoc niesiona poszkodowanej w wyniku pożaru rodziny. 

– Po ocenie prac konkursowych zostanie przeprowadzona  licytacja charytatywna, którą ogłosi działające przy Domu Kultury Stowarzyszenie KGW. Wszystkie nagrodzone „Anioły Dobroci”  licytowane będą do 24.12.2020 r.  a całkowity dochód z przeprowadzonej  licytacji zostanie przekazany na konto poszkodowanej rodziny – kończy Barbara Miejska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button