Na czasie

Nieodpłatna pomoc prawna – Zobacz gdzie mogą pomóc!

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej działają w 4 miejscach w powiecie zawierciańskim. Od 1 stycznia 2021 roku dołączyły do nich Szczekociny.

W Szczekocinach, przy ulicy Senatorskiej 2 działa już nowy punkt nieodpłatnej pomocy prawnej. Celem jego działań jest zwiększenie świadomości i wiedzy prawnej społeczeństwa. Z działań edukacyjnych i informacyjno-promocyjnych będą mogli skorzystać wszyscy mieszkańcy, którzy są zainteresowani tematyką bezpłatnego poradnictwa prawnego oraz nieodpłatnej mediacji. W punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej uzyskamy porady z zakresu poradnictwa prawnego, mediacji oraz edukacji prawnej. Świadczona pomoc jest udzielana przez prawników, adwokatów i radców prawnych

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej będzie prowadzony w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021. Znajduje się w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczekocinach, przy ulicy Senatorskiej 2. Otwarty będzie w poniedziałek, środę i czwartek – od 14 do 18, wtorek – od 13 do 17 i piątek od 9 do 13. Aktualnie dyżury odbywają się w formie zdalnej.

Oferowane porady dostępne są dla każdego. Wystarczy złożyć pismo informujące o braku możliwości skorzystania z pomocy odpłatnej. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą dodatkowo muszą poświadczyć na piśmie, że w ciągu roku nie zatrudniały innych osób. Natomiast działania z zakresu edukacji prawnej są – w pierwszej kolejności – skierowane do młodzieży, osób starszych, bezrobotnych oraz po urlopach macierzyńskich i/lub rodzicielskich, które powracają na rynek pracy. 

Dlaczego nieodpłatna pomoc prawna jest tak ważna? Z przeprowadzonych badań, wspartych o informacje pozyskane od instytucji wymiaru sprawiedliwości wynika, że pomoc prawna udzielana wcześniej notowanym nieletnim przyczynia się do zmniejszenia prawdopodobieństwa kolejnych aresztowań aż o kilkadziesiąt procent. Nieodpłatna pomoc prawna udzielona kobietom – ofiarom przemocy domowej – zmniejszyła potrzebę stosowania sądowych środków zapobiegawczych o około 30%, natomiast dostępność pomocy prawnej dla osób zagrożonych eksmisją zmniejszyła potrzebę stosowania egzekucji z nieruchomości w około 50%. Pozytywne efekty odnotowano także w sprawach rodzinnych. Dostępność pomocy prawnej zwiększa szanse rekonstrukcji rodziny po okresie separacji, zmniejsza częstotliwość sytuacji, w których opieka nad dziećmi jest przejmowana przez osoby niespokrewnione oraz sprawia, że postępowania w tej sprawie toczą się szybciej. 

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Back to top button