Zostań Mistrzem Recyklingu! Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny.

Już wkrótce ruszy VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego “Mistrz Recyklingu i Przyjaciele”, organizowanego przez fundację Chlorofil. Skierowany on jest do uczniów szkół podstawowych z klas III-VIII. Termin nadsyłania zgłoszeń rozpoczyna się 15 stycznia, a kończy 30 stycznia bieżącego roku.

Aby wziąć udział w konkursie, należy zrealizować dwa zadania. Po pierwsze trzeba wykonać projekt puzzli lub gry planszowej, uczącej jak i dlaczego segregujemy następujące odpady komunalne: gazetę, butelkę po napoju PET, szklaną butelkę, folię aluminiową, papierowy kubeczek z plastikową przykrywką, słomkę plastikową, torebkę plastikową, zużyte buty, starą farbę oraz opakowania po lekarstwach. Drugim krokiem jest zbudowanie makiety elektrosprzętu z materiałów recyklingowych. Należy pamiętać, aby nie korzystać ze zdemontowanych urządzeń ani ich części oraz używać papieru, tektury, tworzyw sztucznych itp.. Następnie w wykonanej makiecie trzeba oznaczyć substancje lub/i materiały, które są groźne dla zdrowia człowieka lub środowiska naturalnego, a także te, które są najbardziej drogocenne.

Każdy ekozespół ma czas na wykonanie zadań do 30 marca bieżącego roku. Prace należy przesłać w formie elektronicznej. Jury przy ocenie projektów będzie brało pod uwagę m. in. oryginalność w podjęciu tematu, staranność i estetykę, a także poziom merytoryczny i wiedzę uczestników. Do wygrania są atrakcyjne nagrody, m. in. tablety do nauki, a także wyjazdy studialne dla dwóch najlepszych ekozespołów. Konkurs korzysta z interaktywnych i zdalnych narzędzi edukacyjnych. 

Celem konkursu jest kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych zmierzających do selektywnej zbiórki, odzysku i recyklingu odpadów z gospodarstw domowych ze szczególnym uwzględnieniem odpadów opakowaniowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Jest to teraz szczególnie ważne, zwłaszcza w obecnej dobie konsumpcjonizmu, gdy jako społeczeństwo produkujemy zdecydowanie za dużo śmieci oraz szkodliwych substancji, uwalnianych bezpośrednio do atmosfery. Warto, by proekologiczne zachowania wpajać dzieciom już od najmłodszych lat, aby zdążyły wyrobić w sobie nawyk bycia przyjaznym naturze. 
Konkurs został objęty patronatami honorowymi: Kuratorium Oświaty w Kielcach, Gdańsku, Wrocławiu, Rzeszowie, Gorzowie Wielkopolskim i Łodzi. Organizatorem konkursu jest organizacja pozarządowa Fundacja Chlorofil, KRS nr 0000393451, adres siedziby: ul. Dywizjonu 303 nr 139/174, 01-470 Warszawa. Partnerami są: Eko-Punkt Organizacja Odzysku Opakowań S.A. i ELECTRO – SYSTEM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. Więcej na temat konkursu na stronie internetowej www.chlorofil.com.pl. Konkurs jest bezpłatny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button