Zbliża się termin rozliczenia z dofinansowań dla KGW

Termin rozliczenia dofinansowania do działalności Kół Gospodyń Wiejskich mija 31 stycznia. Do tego dnia organizacje mają czas na rozliczenie środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

ARiMR przyjmowała wnioski na dofinansowanie KGW w okresie od 5 czerwca do 30 września 2020 roku. We wskazanym czasie z pomocy skorzystało prawie 9400 Kół Gospodyń Wiejskich. Na dofinansowanie przeznaczono blisko 33 miliony złotych. Środki finansowe musiały zostać wykorzystane do końca ubiegłego roku.

Przyznano dofinansowania w trzech wysokościach. Na całkowitą liczbę beneficjentów składa się:

  • 5051 KGW, które otrzymały 3 tys. złotych
  • 4012 KGW, które otrzymały 4 tys. złotych
  • 334 KGW, które otrzymały 5 tys. złotych

Zgodnie z zaleceniami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dofinansowania mogły być wykorzystane do realizacji takich celów, jak m. in. prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich, działania na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi, a także rozwijanie kultury ludowej, zwłaszcza lokalnej i regionalnej. Ponadto, pozyskane środki mają pomóc także w rozwijaniu obszarów wiejskich oraz wspierania przedsiębiorczości kobiet, a także reprezentowaniu środowiska kobiet wiejskich przed administracją.

Sprawozdanie z wydatkowania pomocy finansowej jest dostępne tutaj: https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/KGW/2020/A/Sprawozdanie_z_wydatkowania_pomocy_finansowej_przez_KGW.pdf.

Więcej informacji znajdziemy na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa http://www.arimr.gov.pl/ . Możemy również skorzystać z bezpłatnej infolinii pod numerem: 800 38 00 84. 

fot. KGW Ciągowice, 30.08.2020, FB

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button