Czy wiecie o programie Szkoła dla Rodziców i Wychowawców?

Rusza wiosenna edycja programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. Akcja skierowana jest do wspomnianych wyżej rodziców, wychowawców oraz wszystkich profesjonalistów, którzy chcą zapobiegać zrachowaniom problemowym dzieci i młodzieży.

Program ten ma na celu zwiększenie umiejętności wychowawczych, a także świadomości rodziców, wychowawców nt. zachowań podopiecznych oraz przeciwdziałanie negatywnym postawom dzieci oraz młodzieży. Oparty jest on na na teorii systemowego ujęcia rodziny i podstawach psychologii komunikacji interpersonalnej. Głównym założeniem jest stwierdzenie, iż relacje międzyludzkie nie są jednostronne. Oznacza to, że zachowanie jednej osoby ma wpływ na cały rodzinny układ. Rodzina jako struktura stanowi dynamiczny system, kształtowany przez wzajemne interakcje. Warto zatem nauczyć się, jak nasze zachowanie może wpłynąć na postępowanie naszych dzieci, współmałżonka czy też ogólnie rodziny. 

Program Szkoła dla Rodziców i Wychowawców jest prowadzony w formie 10 warsztatów psychologicznych, stanowiących 40 godzin dydaktycznych. W zajęciach uczestniczą przeważnie grupy o liczebności od 10 do 15 osób. Program składa się z trzech części tematycznych. Pierwsza to relacje dorosły-dziecko. Tematyka zajęć obejmuje m. in. naukę umiejętności rozmawiania o uczuciach, stawiania jasnych granic i wymagań, wspierania samodzielności dzieci czy rozwiązywania problemów i konfliktów. Warto nadmienić, iż jest to moduł podstawowy i ukończenie tej części jest warunkiem uczestnictwa w kolejnych. Druga część dotyczy budowania relacji między dziećmi (np. rodzeństwem) i obejmuje m. in. naukę radzenia sobie z trudnymi uczuciami dzieci. Rodzice są uczeni, jak unikać porównywania rodzeństwa oraz wzbudzać ducha współpracy zamiast rywalizacji. Ostatni moduł jest skierowany do rodziców i wychowawców nastolatków. Zajęcia poszerzają wiedzę rodziców w zakresie etapów rozwoju emocjonalno – społecznego nastolatka oraz potrzeb i problemów wieku dorastania (m.in. potrzeba akceptacji i decydowania o sobie). Rodzice dowiadują się, jak towarzyszyć nastolatkowi w okresie buntu oraz jak zapobiegać zachowaniom ryzykownym młodzieży. Ponadto, uczestnicy warsztatów będą mogli skorzystać z indywidualnego poradnictwa prawnego, socjalnego i rodzinnego oraz konsultacji z psychologiem.

Chęć udziału w programie można zadeklarować telefonicznie, pod numerem telefonu 501 445 242 bądź mailowo, pod adresem bgwizdek@pcpr.zawiercie.powiat.pl. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń to 25 luty 2021r. Początek zajęć jest przewidziany na 2 marca bieżącego roku. Uczestnicy zostaną powiadomieni o terminach i formule prowadzonych warsztatów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button