Zmieniaj Świat Osób Niepełnosprawnych!

Do 29 stycznia trwa nabór na przedstawicieli Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego. Jeśli spełniasz kryteria i tematyka niepełnosprawności jest Ci bliska, zostań kandydatem do sejmiku i wpływaj na rzeczywistość!

Do tej pory powiat zawierciański nie posiadał swojego reprezentanta na Sejmiki, jednak wkrótce może się to zmienić.

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie posiada nieoficjalną informację o jednej osobie, zamierzającej kandydować do Sejmiku Osób Niepełnosprawnych – mówi Małgorzata Rzekiecka-Muszyńska, Kierownik zespołu ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu.

Nabór prowadzony jest w trybie otwartym – oznacza to, że aplikować może każdy. Jeśli jesteś osobą aktywną, która przełamuje fizyczne i społeczne bariery, jest to oferta w sam raz dla Ciebie! Procedura zgłaszania kandydatury odbywa się zdalnie. Wystarczy wysłać formularz zgłoszeniowy na adres mailowy kancelaria@slaskie.pl w postaci pliku pdf, który znajduje się na stronie internetowej. Ostateczny termin zgłoszeń upływa 29 stycznia. Pamiętajmy, że w przypadku zainteresowania należy się śpieszyć, ponieważ kolejność wpływu zgłoszeń jest istotna.

Do wiadomości możemy załączyć nasz życiorys, listy gratulacyjne czy też referencje z organizacji społecznych. 

  • Aktualnie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu współpracuje w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych z 7 organizacjami pozarządowymi – dodaje Małgorzata Rzekiecka-Muszyńska.

Ogłoszenie określające oczekiwania od kandydatów na przedstawicieli Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego pojawiło się 30 grudnia 2020 roku. Jest dostępne tutaj. Wtedy wyznaczono konieczne warunki do spełnienia oraz przedstawiono, jakie osoby są poszukiwane. 

Zasadniczym warunkiem jest oczywiście zamieszkanie na terenie województwa śląskiego. Poza byciem osobą niepełnosprawną lub związaną ze światem niepełnosprawnych w roli opiekuna, rodzica, wolontariusza lub nauczyciela ważny jest profil kandydata. Musi to być osoba biorąca aktywny udział w organizacjach pozarządowych, których celem jest wsparcie osób niepełnosprawnych.

Powiat zawierciański do tej pory nie posiadał swojego przedstawiciela w Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego. Przynajmniej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu nie posiada wiedzy na ten temat. Zważywszy na blisko 10 tysięczną populację osób niepełnosprawnych w powiecie zawierciańskim jest to rzecz, która ma szansę ulec poprawie.

Liczbę osób niepełnosprawnych w powiecie można szacować w oparciu o podawane przez GUS wskaźniki częstości niepełnosprawności. Według wskaźników z 2018 roku w powiecie zawierciańskim, niepełnosprawność wśród osób w wieku powyżej 15 lat wynosi 9,16%, natomiast wśród dzieci w wieku do 14 lat to 2,23%. Zgodnie z danymi GUS na dzień 31.12.2018r, liczba ludności powiatu zawierciańskiego wynosiła 118 434, w tym 15 773 osoby w wieku 0-14 lat. Szacując zatem dane w oparciu o w/w, wskaźniki liczba osób z niepełnosprawnością to ok. 9756, z czego 9404 to niepełnosprawni w wieku 15 lat i więcej, a 352 to dzieci do 14 lat. 

Decyzję o wyborze przedstawicieli dokona Komisja Wyborcza. Zapadnie ona drogą uchwały Zarządu Województwa Śląskiego. Wybrane osoby będą reprezentowały siedem okręgów wyborczych, odpowiadających okręgom do Sejmiku Województwa Śląskiego. Lista wybranych i powołanych do sejmiku osób zostanie opublikowana do 15 lutego na stronie internetowej  https://niepelnosprawni.slaskie.pl/.

fot. https://niepelnosprawni.slaskie.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button