Na co zostanie przeznaczony Fundusz Sołecki w gminie Zawiercie?

Fundusz Sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy, przeznaczone na realizację przedsięwzięć, służących poprawie życia mieszkańców poszczególnych sołectw. W skład gminy Zawiercie wchodzą cztery sołectwa, dla których w budżecie na 2021 rok przyznano ponad 103 tysiące złotych.

Łośnicach dzięki środkom z Funduszu Sołeckiego zagospodarowane zostaną tereny zielone.

Do Pomrożyc trafi ponad 20 tysięcy złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup mebli do klubu młodzieżowego i materiałów budowlanych do wykonania chodnika przy klubie, pielęgnację zieleńca oraz organizację imprezy kulturalno – integracyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

W tym roku w Skarżycach zaplanowano budowę chodnika przy ulicy Skalnej. Z Funduszu Sołeckiego na ten cel przeznaczono ponad 24 tysięcy złotych. W ubiegłym roku pieniądze z Funduszu zostały wykorzystane do stworzenia dokumentacji projektowej dla przebudowy nawierzchni ulicy Zagłoby oraz na zakup stołów i ław pod wiatę, znajdującą się przy budynku OSP Skarżyce. Karlin z Funduszu Sołeckiego otrzyma około 26 tysięcy złotych. Zaplanowano zakup wyposażenia kuchni w budynku OSP, wykonanie stołu i ławek do altany oraz wykonanie grilla murowanego przy altanie. W ubiegłym roku budynek OSP został odremontowany i wybudowano klatkę schodową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button