Jak Województwo Śląskie pomogło przedsiębiorcom?

W ubiegłym roku – o tej porze, nikt z nas nie spodziewał się, że 2020 rok przyniesie nam tak trudną rzeczywistość, która wymusi na nas ogromne zmiany, zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym, w obszarze społecznym i gospodarczym, a przede wszystkim zmieni perspektywę planowania. Województwo Śląskie zajmujące szczególne miejsce na mapie gospodarczej naszego kraju stanęło przed ogromnym wyzwaniem. Jak Województwo Śląskie pomogło przedsiębiorcom?

W kwietniu 2020 roku Zarząd Województwa Śląskiego zaprezentował „Śląski Pakiet dla Gospodarki”, którego inicjatorem był Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski. Jest to kompleksowa oferta działań i realna pomoc dla przedsiębiorców, której źródłem finansowania są w znacznej mierze środki unijne zarządzane z poziomu województwa. Pakiet, co warte podkreślenia, jest uzupełnieniem działań strony rządowej w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej. Śląski Pakiet dla Gospodarki to: 1 mld + dodatkowe 367 mln zł oraz Centrum Wsparcia MŚP, realizowane w ramach pięciu filarów: Pierwszym filarem są pożyczki obrotowe i płynnościowe wraz z innymi uproszczeniami w zakresie wsparcia zwrotnego. Drugim jest outplacement oraz wsparcie pracodawców w utrzymaniu miejsc pracy. Trzeci filar to wsparcie bezzwrotne i inwestycje w MŚP. Czwarty to samorządowe działania wspierające. Piątym filarem są wejścia kapitałowe zwiększające zaangażowanie inwestorów w regionie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button