Pracodawco! Potrzebujesz dodatkowych pracowników? Sprawdź!

AKTYWNI PLUS to program aktywizacji zawodowej mieszkańców powiatu zawierciańskiego. Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie na rynek pracy osób z niepełnosprawnościami oraz wychowanków pieczy zastępczej.

Program AKTYWNI PLUS realizowany jest przez Spółdzielnię Socjalną „Piast”, której propozycja wygrała w otwartym konkursie ofert, ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Zawierciańskiego. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Aktywna integracja szansą na lepsze życie – program aktywizacji społeczno – zawodowej dla mieszkańców powiatu zawierciańskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, na który Powiat Zawierciański pozyskał wsparcie.

Jeśli jesteś zainteresowany zdobyciem dofinansowania na organizację staży w twojej firmie, zgłoś się! Zadzwoń pod numer 736-852-674 lub napisz e-mail: beata.pilis@klaster.org.pl. 

Spółdzielnia Socjalna „Piast” oferuje współpracę przy organizacji staży dla osób z niepełnosprawnościami. Zapewnia stypendium stażowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne dla stażystów, wynagrodzenie dla opiekunów grup stażystów, nadzór merytoryczny nad realizacją stażu oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji do wykonania stażu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button