Zawierciańskie dzieciaki w baśniowej krainie liczb

Projekt ,,W baśniowej krainie liczb’’  to kompleksowy system wsparcia dla uczniów I etapu edukacyjnego w Zawierciu. Został on współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Biorą w nim udział 3 szkoły z powiatu zawierciańskiego.

Szkoła Podstawowa nr 8 w Zawierciu

Projekt ten został stworzony w kilku konkretnych celach. Przede wszystkim to wzmocnienie potencjału edukacyjnego oraz związanych z nim działań, m. in. ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, m.in. kształcenia podstawowego i średniego. Jako poddziałanie wyróżnić możemy poprawę efektywności kształcenia ogólnego. 

W tym przedsięwzięciu wzięły udział 3 placówki z powiatu zawierciańskiego: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Adama Mickiewicza w Zawierciu, Szkoła Podstawowa nr 8 w Zawierciu oraz Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Dąbrowskiej w Zawierciu.

Projekt trwał 2 lata. Zakres zadania obejmował m.in. realizację dodatkowych, bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych, utworzenie sieci współpracy oraz samokształcenia nauczycieli, zakładającej przede wszystkim wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, a także poprawę kompetencji cyfrowych i doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych w materiały dydaktyczne, niezbędne do realizacji zaplanowanych zajęć dodatkowych.

Cały program został uwieczniony na zdjęciach w albumach fotograficznych na poszczególnych stronach internetowych Szkół Podstawowych. Przykład fotografii młodych matematyków znajdziemy powyżej.  W projekt zaangażowanych zostało ponad 200 dzieci i 12 nauczycieli, którym podniesiono kwalifikacje zawodowe. 

Szkoły w pełni wykorzystały możliwości, oferowane przez ten program. Placówki zostały wyposażone w pomoce edukacyjne. Uczniowie są wdzięczni za szansę rozwoju oraz liczą na udział w kolejnych tego typu przedsięwzięciach. 

Ogólna wartość projektu to 339 992,50 zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło 288 993, 62 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button