Rodzina 500 plus. Znacie już terminy składania wniosków?

Od dziś – 01.02.2021, można składać wnioski o przyznanie świadczenia Rodzina 500 plus. Na chwilę obecną, złożenie dokumentów jest możliwe tylko przez Internet.

Od 2021 prawo do świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500 plus będzie ustalane na okres od 01.06.2021 do 31.05.2022.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 01.06.2021, wnioski będzie można składać już od dziś – 01.02.2021, drogą elektroniczną – czyli przez Internet za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS. Złożenie dokumentów drogą tradycyjną – czyli osobiście, w urzędzie lub za pośrednictwem poczty, będzie możliwe od 1 kwietnia.

Przekazanie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w terminie do 30 kwietnia oznacza przyznanie i wypłatę świadczenia za czerwiec maksymalnie do 30 czerwca tego roku – z zachowaniem ciągłości.

Jeśli osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie do 30.04.2021, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30.06.2021. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku – możemy przeczytać na stronach rządowych.

Program Rodzina 500 plus wszedł w życie 01.04.2016. Od 01.07.2019 to świadczenie przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody rodziny.

Monika Ociepka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Back to top button