Zobacz gdzie przeniesiono Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach!

Od poniedziałku, 1 lutego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach funkcjonuje w nowym miejscu. Czy zmiana miała wpływ na pracę placówki?

Zmiana adresu nie wpłynęła na pracę GOPSu. Godziny urzędowania pozostają bez zmian. Aktualna lokalizacja placówki to ul. Kościuszki 29 w Kroczycach.

Pod tym adresem od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30-15:30 możemy załatwić nasze sprawy. Jeśli chcemy zadać wcześniej pytania przez telefon, powinniśmy zadzwonić pod numer 34 333 74 33.

Placówka została przeniesiona do nowego budynku po dawnej szkole. Jest w nim więcej miejsca – mówi pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kroczycach.

Przypominamy, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kroczycach można ubiegać się o pomoc, świadczoną w formie pieniężnej lub niepieniężnej. Jest ona skierowana do osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i doznają: 

ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Krzysztof A. Kluza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button