Do zdobycia lokal w MOK-u – dawny pub „Ambasada”

Dnia 02 lutego 2021 Miejski Ośrodek Kultury w Zawierciu opublikował przetarg na lokal użytkowy, znajdujący się przy ulicy Piastowskiej 1 – budynek MOK. Dawniej był to pub ‘’Ambasada”. Lokum przeznaczone jest na działalność gastronomiczną, rozrywkową lub kulturalną.

Przetarg odbędzie się dziesiątego lutego 2021 r. o godzinie 9:00, będzie miał formę ustną nieograniczoną. Powierzchnia użytkowa lokalu to 300 m², wadium to 1476 zł brutto. Cena wywoławcza to 8 zł/m² + 23% VAT oraz świadczenia za media, wg obowiązujących stawek. Warunkiem koniecznym jest wpłacenie podanego wadium na konto bankowe MOK-u „Centrum” im. Adama Mickiewicza w Zawierciu, przy ul. Piastowskiej 1. Numer konta do przelewu ING Bank Śląski, konto nr 38 1050 1591 1000 0008 0065 4799. W przypadku jeżeli oferent, który wygrał przetarg, uchylił się od zawarcia umowy najmu, jego wadium przepada. 

Lokal objęty przetargiem zostanie udostępniony do oglądania w dniach 08-09 lutego, w godzinach od 10:00 do 12:00. 

W celu ubiegania się o udział w przetargu o lokal trzeba spełnić kilka warunków. Przede wszystkim nie można być członkiem komisji. Zabroniony jest udział osób, które uprzednio wygrały przetarg na ten sam lokal, a nie zawarły umowy najmu w określonym terminie. Jeżeli osobie wymówiono najem lokalu użytkowego, ze względu  na zaległości czynszowe, a wobec niej toczy się postępowanie o ściągnięcie należności, jej udział jest zakazany. Jednostki, które zalegają z czynszami za lokale użytkowe, będą pod kontrolą ogłaszającego przetarg. 

Przetarg odbędzie się w oparciu o przepisy Regulaminu przetargu wysokości stawek czynszu za lokale użytkowe – komunalne na terenie miasta Zawiercie będących w zarządzie MOK ,,Centrum”. 

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest specjalista ds. administracyjno-gospodarczych – Pani Ewa Baran, jest dostępna pod numerem telefonu 32 67 228 82. 

Martyna Urban

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button