Czy to kluczowy krok walki ze smogiem?

Walka o zdrowe powietrze nabrała tempa. Pomoże w tym Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Co to oznacza?

Niezależnie od funkcji, każdy właściciel budynku od 1 stycznia ma obowiązek udzielenia informacji na temat źródła ogrzewania domu. Obowiązek ten nakłada znowelizowana ustaw o wspieraniu termomodernizacj, która weszła w życie na początku tego roku. Zapisy są jednoznaczne i dotyczą zarówno budynków mieszkalnych, jak i przeznaczonych do innych funkcji.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) jest projektem wieloetapowym i rozłożonym w czasie. Jest przewidziana do realizacji w latach 2021-2023. Zaczyna się od złożenia przez właściciela posesji deklaracji. Będzie ona zawierać kluczowe informacje, które umożliwią identyfikację problemu oraz przyczynią się do redukcji popularnych “kopciuchów”. Deklaracja jest ważnym dokumentem, gdyż udzieli przekrojowej informacji na temat metod ogrzewania nieruchomości oraz jej źródeł. Z jej kwestionariusza poznamy informacje dotyczące: liczby źródeł ciepła, klasy kotła, jego mocy, sprawność cieplnej, rok produkcji, rok instalacji.

Znowelizowana ustawa nie nakłada obowiązku do podawania źródeł spalania paliw, które nie służą do ogrzewania. Dlatego można pominąć kuchenki gazowe oraz urządzenia gazowe do podgrzewania wody.

Złożenie deklaracji jest obligatoryjne dla ww. podmiotów, niemniej jednak przewidziano różne terminy:

  • 12 miesięcy na złożenie deklaracji będą mieli właściciele i zarządcy nieruchomości. Okres jest liczony od momentu ogłoszenia komunikatu przez ministra właściwego ds. budownictwa
  • 14 dni od uruchomienia źródła ciepła w przypadku nowo wybudowanych nieruchomości

Niedopełnienie obowiązku złożenia deklaracji może skutkować karą grzywny do 5 tys zł.

Złożenie deklaracji jest najważniejszą częścią polityki regulowanej przez CEEB. W przyszłości dane w niej zawarte zostaną uzupełnione na przykład o informacje z przeglądów kominiarskich, czy informacji na temat środków otrzymanych na termomodernizację. Dzięki temu zostaną przekazane ważne dla naszego zdrowia i ekologii informacje, które mogą pomóc w redukcji znanych kopciuchów.

Krzysztof A. Kluza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button