Sekretarz Stanu KPRM w rozmowie z młodzieżą !

12 grudnia 2020 roku podczas spotkania ramach Akademii Liderów Dyplomacji organizowanej przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach, doszło do dyskusji młodzieży z Piotrem Mazurkiem – sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP. 

Debata obfitowała w wiele interesujących wątków. Na spotkaniu poruszony został temat działań podejmowanych w ramach funkcji Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej oraz o wsparciu społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Piotr Mazurek wspomniał o powołaniu Rady Dialogi z Młodym Pokoleniem, czyli podmiotu, który jest organem opiniodawczo-doradczym Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego. Głównymi zadaniami Rady są m.in. wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych oraz programach rządowych w zakresie dotyczącym młodego pokolenia oraz inicjowanie i wspieranie działań na rzecz zwiększania poziomu partycypacji obywatelskiej młodych ludzi w Polsce.

Sekretarz w rozmowie z młodzieżą wspomniał o wielu problemach, z którymi obecnie zmaga się młodzież. Z tego tytułu, nakreślał ramy odnowienia strategii rządowej dotyczącej polityki młodzieżowej. Celem takich zabiegów jest  stworzenie konsultacji społecznych, które pomogą zdiagnozować najważniejsze problemy, przed którymi stoi dzisiejsza młodzież.

Piotr Mazurek – Sekretarz Stanu w KPRM

Pozostałe inicjatywy rządu poruszane w debacie to:

-tworzenie instytucji doradczych przy instytucjach publicznych;

-wspieranie młodzieżowych rad przy jednostkach samorządu terytorialnego;

-pomoc w procedowaniu inicjatyw lokalnych przez młodzież;

angażowanie młodzieży w sprawy publiczne;

-wsparcie organizacji pozarządowych poprzez uproszczenie procedur wnioskowania o środki publiczne przy jednoczesnym wyrównywaniu dysproporcji przy rozdzielaniu środków.

Co więcej, Piotr Mazurek wspominał o Programie Rozwoju Organizacji Obywatelskich. PROO to program bezpośredniego wsparcia rozwoju polskich organizacji obywatelskich. Dotacje w ramach programu, będą przydzielane na rozwój instytucjonalny organizacji oraz realizację ich celów statutowych.

Przewiduje on różnorodne, dopasowane do potrzeb sektora pozarządowego formy wsparcia. Granty będzie można uzyskać zarówno na realizację wieloletniej strategii rozwoju organizacji, budowę kapitału żelaznego, ale także np. na zaspokojenie nagłych potrzeb w sytuacjach awaryjnych. W ramach Programu będą uruchamiane konkursy dla mediów obywatelskich, organizacji strażniczych, think tanków.

Link do całej rozmowy TUTAJ

Adrian Misiak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button