Jak wspierano czytelnictwo w powiecie?

W latach 2016-2020 na terenie powiatu zawierciańskiego realizowano Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Województwo Śląski przyznało realną pomoc dla szkół i bibliotek pedagogicznych. Na realizację, jakich celów przekazano 124 tys. zł?

Krajowe statystyki czytelnictwa nie są wysokie. Bez większego problemu znajdujemy wytłumaczenie tej sytuacji. Jednak suche liczby nie kłamią. Biblioteka Narodowa zebrała w 2019 r. dane, które obrazują stan czytelnictwa Polaków. Ze zgromadzonych informacji wynika, że 39 proc. Polaków zadeklarowało przeczytanie przynajmniej jednej książki w roku. Na przestrzeni lat 2015-2018 zauważono wzrastającą tendencje. Być może oznacza to, że Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa działa.

Wsparcie udzielone organom prowadzącym szkoły i biblioteki pedagogiczne odnosi skutek. Dzięki rozwojowi czytelnictwa spełnia się bardzo ważne cele behawioralne i dydaktyczne.

W ramach Priorytetu 3 niniejszego programu rozwijane zostają zainteresowania uczniów. Efekt jest uzyskiwany poprzez promocje i wspieranie czytelnictwa wśród najmłodszych. Pomocny w tym zakresie jest zakup nowości czytelniczych.

Warto zaznaczyć, że wszystkie szkoły prowadzone przez Powiat Zawierciański zostały zakwalifikowane do otrzymania wsparcia. Starostwo Powiatowe w Zawierciu przypomina o obowiązujących zasadach:

W czasie trwania programu organ prowadzący mógł wnioskować o jednorazowe dofinansowanie dla każdej szkoły, a wartość dotacji uzależniona była od liczby uczniów kształcących się w danej placówce. Warto podkreślić, że każda ze szkół prowadzonych przez Powiat Zawierciański otrzymała wsparcie w maksymalnej wysokości. Skorzystały wszystkie szkoły – pisze na stronie Starostwo Powiatowe w Zawierciu.

Otrzymane korzyści były znaczne. Wsparcie finansowe wyniosło 124 tys. zł. Mając na uwadze, że wkład własny wynosił 29 tys. zł – czyli ponad 23 proc. – otrzymane korzyści były duże. Starostwo Powiatowe opublikowało na swojej stronie wykaz szkół, które w latach trwania programu skorzystały z pomocy finansowej. Najwyższe dotacje wynosiły 12 tyś, najniższe 4 tyś.

W roku 2017  otrzymana dotacja od Wojewody Śląskiego wyniosła 84.000 zł, wkład własny Powiatu 21.000 zł, co dało całkowitą wartość programu: 105.000 zł przeznaczoną na zakup książek do bibliotek szkolnych dla następujących szkół:

II Liceum Ogólnokształcące im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu – 15.000 zł (12.000 zł dotacja, 3.000 zł wkład własny);
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu – 15.000 zł (12.000 zł dotacja, 3.000 zł wkład własny);
Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu – 15.000 zł (12.000 zł dotacja, 3.000 zł wkład własny);
Zespół Szkół im. Xawerego Dunikowskiego w Zawierciu – 15.000 zł (12.000 zł dotacja, 3.000 zł wkład własny);
Zespół Szkół w Porębie – 15.000 zł (12.000 zł dotacja, 3.000 zł wkład własny);
Zespół Szkół im. Hugona Kołłątaja w Zawierciu – 15.000 zł (12.000 zł dotacja, 3.000 zł wkład własny)
Zespół Szkół Ekonomicznych w Zawierciu – 15.000 zł (12.000 zł dotacja, 3.000 zł wkład własny) – czytamy na stronie Starostwa Powiatowego w Zawierciu

W roku 2018 dotacja od Wojewody Śląskiego wyniosła 24.000 zł, wkład własny Powiatu: 4.000 zł, co dało całkowitą wartość programu: 28.000 zł, którym objęto:

Zespół Szkół im. profesora Romana Gostkowskiego w Łazach – 15.000 zł (12.000 zł dotacja, 3.000 zł wkład własny)
Zespół Szkół w Pilicy – 15.000 zł (12.000 zł dotacja, 3.000 zł wkład własny)
Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zawierciu – 5.000 zł (4.000 zł dotacja, 1.000 zł wkład własny) – czytamy na stronie Starostwa Powiatowego w Zawierciu

W roku 2019 wsparciem objęto

Zespół Szkół w Szczekocinach – 5.000 zł (4.000 zł dotacja, 1.000 zł wkład własny )- czytamy na stronie Starostwa Powiatowego w Zawierciu

W roku 2020 wsparciem objęto:

Zespół Szkół im. generała Józefa Bema w Zawierciu – 15.000 zł (12.000 zł dotacja, 3.000 zł wkład własny) – czytamy na stronie Starostwa Powiatowego w Zawierciu

fot. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach FB

Krzysztof A. Kluza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button