Jak wykorzystać dziecięcą kreatywność?

Co lubią robić dzieci? Jak to wykorzystać do promocji bezpieczeństwa? Sprawdź, na jaki pomysł wpadła Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Promocja zasad bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnych jest wyzwaniem, ale też nieodzowną potrzebą. Należy to robić, a jeszcze lepiej zaczepiać ideę u dzieci. Jak to jednak uczynić, aby było nośne i zostawało w głowach? Połączyć dydaktykę z zabawą.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosiła II edycję Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym. Udział w zawodach układania rymowanki mogą dzieci w wieku 11-14 lat, których jeden z rodziców lub opiekunów prawnych jest objętych ubezpieczeniem społecznym rolników.

Stojące przed dziećmi zadanie  jest łatwe i zdawałoby się przyjemne. Przede wszystkim istotna jest jego funkcja dydaktyczna. Promocja bezpieczeństwa. Aktualna edycja konkursu jest szczególna, gdyż ma miejsce w roku jubileuszowym KRUS. Dlatego też postanowiono uczcić to wydarzenie konkursem.  Istnieją duże szanse, że jego zadanie przypadnie do gustu najmłodszym mieszkańcom gospodarstw rolnych.

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci odnoszące się do pracy i zabawy na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzującej Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat – pisze na stronie KRUS.

W związku z tematyką konkursu KRUS promuje udostępnione materiały prewencyjne, które są powiązane z tą tematyką. Zaprasza do zapoznania się z ich treścią pod tym adresem.

Stworzone przez dzieci rymowanki do udziału w konkursie są zgłaszane przez rodziców lub ich opiekunów prawnych. Informacji, jak należy to zrobić, należy szukać w regulaminie konkursu.  Czytamy w nim:

Pracę Konkursową wraz z niezbędnymi dokumentami stanowiącymi załączniki do Regulaminu Konkursu, m.in. wypełniony formularz zgłoszeniowy, należy przesłać do 09.04.2021 r. na e-mail: rymowanka@krus.gov.pl (w temacie należy wpisać: Konkurs na rymowankę – Imię i nazwisko dziecka) lub pocztą tradycyjną na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Biuro Prewencji, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa (z dopiskiem Konkurs na rymowankę) – pisze na stronie KRUS.

Biuro Prewencji KRUS jest otwarte na udzielanie odpowiedzi, w przypadku posiadania dodatkowych pytań. Kontakt jest możliwy pod numerem tel. (22) 592 64 10 lub wysyłając wiadomość mailową na adres: bp@krus.gov.pl.

Warto brać udział w konkursie. Kreatywność i niebanalne pomysły wykorzystane do promocji bezpieczeństwa w gospodarstwie rolniczym będą nagradzane. Dla 20 laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe, wartość każdej z nich oszacowano na 600 zł.

for. Gospodarstwo rolne FB

Krzysztof A. Kluza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button