Śląsk nowym centrum zielonej energii

5 marca 2021 roku Zawiercie odwiedził pełnomocnik rządu ds. czystego powietrza – Bartłomiej Orzeł. Minister przeprowadził rozmowę z prezydentem miasta Łukaszem Konarskim, Piotrem Czarnojańczykiem, samorządowcami i przedstawicielami instytucji z powiatu zawierciańskiego. Rozmowy dotyczyły spraw związanych z regionem Śląska, ekologią i działaniami, które będą podejmowane w ramach programu „czyste powietrze” oraz innymi inicjatywami, które wprowadza rząd w ramach walki z emisją szkodliwych substancji do atmosfery.

Dyskusja dotyczyła spraw istotnych dla Śląska. Transformacja energetyczna stanowi jedno z największych wyzwań dla Polski, a samo województwo śląskie będzie odgrywać w niej kluczową rolę. W związku z tym, w ramach rządowego programu poprawy jakości powietrza został przygotowany program priorytetowy “czyste powietrze”. Projekt zakłada wymianę starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacje budynków jednorodzinnych, w celu zwiększenia efektywności gospodarowania energią cieplną. Wspomniane działania mają na celu nie tylko poprawę jakości powietrza i ochrony środowiska, ale jednocześnie zwiększa domowy budżet, dzięki zaoszczędzonym pieniądzom.

Pełnomocnik premiera ds. czystego powietrza – Bartłomiej Orzeł kilkukrotnie podkreślił priorytet naszego województwa w programie ustawy antysmogowej. Dzięki dotacji na ten cel, Śląsk może stać się centrum zielonej energii, również w ogrzewnictwie indywidualnym. To bardzo duże wyzwanie dla naszego województwa, które będzie miało ogromny wpływ na zdrowie mieszkańców.

Od lewej: Bartłomiej Orzeł, Łukasz Konarski, Paweł Sokół, Piotr Czarnojańczyk

Miejmy nadzieję, że w przyszłości Śląsk będzie niósł palmę pierwszeństwa w sektorze odnawialnych źródeł energii i ekologii jako takiej. Coroczne testy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego wykonywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach wskazują na bardzo zły stan jakości powietrza w województwie ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 i pyłu PM2,5.

Adrian Misiak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button