Wspieraj środowisko – odbieraj korzyści!

Dbanie o środowisko naturalne jest w interesie nas wszystkich. Należy zwyczajnie działać! Firma Velvet Care postawiła na wczesnoszkolną edukację, której celem jest przekazanie nawyków ochrony środowiska.

Jak to zrobiono? Ogłoszono program „Piątka dla natury”. Początkowo obejmie dwa powiaty na terenie województwa śląskiego i małopolskiego. Tegoroczna edycja odbywa się od 1 marca do 30 czerwca. Jednak od roku szkolnego 2021/2022 stanie się on ogólnopolski.

Kampania odbywa się przy zachowaniu myśli przewodniej – leitmotivu – „Działamy dziś, z myślą o jutrze”. Rozwijaniem wiedzy odbywa się w przedziale wiekowym klas 1-3 szkoły podstawowej.

Program „Piątka dla natury” rozpoczął się 1 marca. Zasięgiem obejmuje powiaty: olkuski i zawierciański. Jego podstawowym celem jest inspirowanie najmłodszych do podejmowania działań na rzecz środowiska. Jego ochrona jest jednym ze strategicznych celów firmy Velvet Care. Program „Piątka na natury” jest związany z obszarem Eco Agenda 2025 realizowanym przez firmę i wyraża się w następujących działaniach:

Dotyczących troski o drzewa, oszczędzania wody, segregowania odpadów, redukcji zużycia plastiku oraz zmniejszania emisji gazów cieplarnianych – czytamy w wypowiedzi Artura Pielaka, prezesa Velvet Care udostępnionej dla Biura Programu „Piątka dla Natury”.

Celem realizacji w powiatach olkuskim i zawierciańskim jest zbudowanie związku między zakładem produkcyjnym Velvet Care a lokalną społecznością. Należy pokreślić, że inną zaletą programu jest promowanie i dbanie o lokalne zasoby.

Co zrobić, by dołączyć do programu?

1. Zarejestrowanie się na stronie www.piatkadlanatury.pl; przez nauczyciela- opiekuna klasy lub dyrektora szkoły

2. Pobranie materiałów dostępnych na stronie dla zarejestrowanych użytkowników

3. Przeprowadzenie lekcji dotyczącej wybranego obszaru Save Nature zgodnie z zaproponowanym scenariuszem oraz udokumentowanie jej/lub wypełnienie wniosku o dofinansowanie szkolnego ekoprojektu

4. Przesłanie zgłoszenia konkursowego poprzez formularz dostępny w profilu użytkownika strony www.piatkadlanatury.pl – informuje Biuro Programu „Piątka dla Natury”

Należy podkreślić, że patronatem honorowym program objął m.in. Bogumił Sobczyk, Starosta Olkuski, Gabriel Dors, Starosta Zawierciański oraz gminy z obszaru tych powiatów.

Nagrody? Jest o co walczyć.

Konkursowe jury nagrodzi 20 klas, które zrealizują ekowyzwanie ujęte w scenariuszu lekcji. Należy podkreślić, że nagrodzony zostanie indywidualnie każdy uczeń oraz nauczyciele. To jednak nie wszytko.

Istnieje możliwość złożenia przez dyrektorów szkół wniosków o dofinansowanie ekoprojektu. Program przewiduje 5 grantów o wartości 10 tys. każdy.

fot. https://piatkadlanatury.pl/

Krzysztof A. Kluza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button