Jak Kroczyce poradziły sobie ze smogiem?

Ogromnym problemem, szczególnie w województwie śląskim, jest smog. Powoduje on wiele niezauważalnych, negatywnych skutków zdrowotnych. Gmina Kroczyce postanowiła przeciwdziałać temu uciążliwemu zanieczyszczeniu powietrza. 

Podczas ostatniej Rady Gminy wójt – Stefan Pantak, poinformował o ważnym kroku w walce ze smogiem. Kroczyce przeznaczyły 11,5 tys. złotych na zakup pierwszego czujnika jakości powietrza. Pozwoli to na bieżącą kontrolę jakości powietrza przez mieszkańców. Czynność tą będzie można wykonać też przez internet, przy użyciu telefonu komórkowego. W tym celu wystarczy pobrać aktualne dane dotyczące jakości powietrza w Kroczycach. Razem z czujnikiem pojawi się także tablica informacyjna wskazująca poziom pyłów zawieszonych w powietrzu. 

Katarzyna Miśta, Inspektor ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Kroczyce, informuje:

,,11 marca 2021r. została zawarta umowa na dostawę urządzenia służącego do pomiaru jakości powietrza, które będzie mierzyć koncentrację pyłów zawieszonych PM1, PM2.5 i PM10 oraz temperaturę, wilgotność i ciśnienie powietrza. Po zainstalowaniu przedmiotowego urządzenia każdy z mieszkańców za pomocą aplikacji mobilnej uzyska łatwy i szybki dostęp do informacji o stanie jakości powietrza. Informacje te wyświetlane będą również na tablicy LED zlokalizowanej w centrum miejscowości Kroczyce przy ulicy Batalionów Chłopskich 4.”

Kroczyce postanowiły dołączyć do gmin powiatu zawierciańskiego walczących o poprawę jakości powietrza. W samym Zawierciu znajduje się 17 czujników monitorujących natężenie tego zjawiska atmosferycznego. Czujniki jakości powietrza są obligatoryjnym elementem walki ze smogiem. Dzięki nim mieszkańcy mają ułatwiony dostęp do wszelkich informacji i mogą należycie szybko zareagować na pogarszający się stan  powietrza.

Martyna Urban

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button