Nowe miejsca pracy pod znakiem zapytania?

Niedawno pisaliśmy o planach sprzedaży budynku Agencji Rozwoju Zawiercia należącego do miasta. Jak się jednak okazało, działania, które miałyby zostać podjęte z tytułu sprzedaży, nie są całkowicie bezpodstawne. 

“Nie odpuszczę, ponieważ nowe miejsca pracy – szczególnie w obecnej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej – są jednym z priorytetów”. Takie słowa mogliśmy przeczytać w social mediach prezydenta miasta Zawiercie Łukasza Konarskiego.

Prezydent Miasta Łukasz Konarski swoje plany sprzedaży budynku argumentuje tym, że obecna przepompownia miasta nie wystarczy na zaspokojenie potrzeb przyszłych inwestorów, ponieważ jest dedykowana do obsługi domów jednorodzinnych. W związku z tym prezydent poszukuje środków na zrealizowanie modernizacji i stworzenia przepompowni, która będzie spełniać oczekiwania inwestorów, co potencjalnie przyniesie nowe miejsca pracy. Sprzedaż budynku miałaby pokryć część inwestycji.

Wspominane poszukiwania zaowocowały sporym budżetem, który zostanie rozdysponowany na realizacje projektu przepompowni. Prezydent informuje, że całkowity koszt, który będzie musiało ponieść miasto to blisko 11 milionów złotych. Część z tych pieniędzy, w kwocie 5 milionów zostanie przeniesiona z poprzedniego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek poinformował już, że nie wnosi uwag do zmiany zadania. Dodatkowo, środki pieniężne w wysokości 1 miliona złotych zasilą projektowy budżet, z tytułu drugiego naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wciąż brakuje 5 milionów złotych, aby można było rozpocząć realizacje projektu. Te środki mają zostać pozyskane za sprawą sprzedaży wspomnianego budynku ARZ. Swoją decyzję prezydent argumentuje następująco “ARZ zajmuje się m.in. programem OZE, a mieszkańcy narzekają, że jest oddalony od centrum miasta. Dlatego też moglibyśmy przenieść agencję do przejętej niedawno Wilii Erbego przy ul. Leśnej”.

Decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Włodarz miasta zadecyduje o zwołaniu nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta. To najprawdopodobniej w trakcie jej trwania zapadną decyzje w sprawie sprzedaży budynku w Strefie Aktywności Gospodarczej.

Nie pozostaje nic innego jak czekać na rozwój wydarzeń. Plany przekazania pieniędzy na rzecz nowej przepompowni wydają się obiecujące. Jednakże to czas pokaże jakie skutki będą miały podjęte decyzje. Miejmy nadzieję, że Zawiercie i jego mieszkańcy nie ucierpią w wyniku takich działań, a plany usprawnienia funkcjonowania przepompowni nie zakończą się niepowodzeniem.

Adrian Misiak 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button