RANKING aktywności radnych!

Bez wątpienia funkcja radnego w strukturach samorządowych niesie za sobą pewne prawa i obowiązki. W Polsce wybiera się radnych czterech szczebli: wojewódzkim, powiatowym, gminnym i jednostek pomocniczych gminy, czyli sołectwa w przypadku gmin wiejskich i dzielnicy bądź osiedla, w zależności od struktury organizacyjnej miasta.

Aktywność radnych bardzo trudno wymiernie przedstawić, ponieważ jest to szereg procesów, które łącząc się ze sobą, dają sumę aktywności poszczególnych osób. W związku z tym, na potrzeby tego rankingu za kryterium przedmiotowe przyjmiemy liczbę zapytań i interpelacji radnych w kadencji 2018-2023 dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej Rady Miasta Zawiercie. Ranking obejmuje te osoby, których interpelacje i zapytania są uwzględnione w Biuletynie Informacji Publicznej. To pozwoli na klarowne wyszczególnienie działalności danego radnego, we wspomnianym wyżej kontekście.

Przejdźmy zatem do rankingu przygotowanego przez redakcję.

Miejsce 8

Na ostatnim miejscu zakwalifikowali się radni, którzy od 2018 roku nie złożyli ani jednej interpelacji bądź zapytania.

Te osoby to: Gajos Martyna, Janik Jaworska Joannna, Kurek Dariusz, Mól Henryk, Pacia Tomasz, Radosz Jerzy, Wojtaszczyk Zbyszek.

Miejsce 7

Na przedostatniej lokacie uplasowały się osoby, które od początku kadencji zgłosiły jedynie jedną interpelację, bądź zapytanie.

Te osoby to: Kaziród Paweł, Wesołowska Justyna, Mićka Ewa

Miejsce 6

Radni, którzy znajdują się na miejscu szóstym, złożyli dwie interpelacje, bądź zapytania od rozpoczęcia kadencji.

Te osoby to: Pietras Paulina, Wesołowska Justyna, Janus Dominik

Miejsce 5

Na miejscu piątym ex aequo mamy aż czterech radnych z liczbą interpelacji i zapytań wynoszącą 3.

Te osoby to: Świderski Damian, Borzęcki Mariusz, Kornobis Wieczorek Elżbieta, Chwauła Beata.

Miejsce 4

Ta pozycja została zarezerwowana dla radnego Witolda Grima, który w latach 2014-2018 piastował urząd prezydenta miasta Zawiercie. Liczba zapytań i interpelacji wyniosła w tym przypadku 6. Niewątpliwie widzimy, że przeskok między czwartym a piątym miejscem jest spory. Możemy jedynie zakładać, że niektórzy radni są bardziej aktywni na tym polu od innych. Nie oznacza to, że radni nie działają w inny sposób.

Miejsce 3

Myszkowski Michał to radny, który znalazł się na 3 miejscu podium pod względem aktywności. Od 2018 roku złożył łącznie 9 zapytań i interpelacji.

Miejsce 2

Zbliżając się do końca naszego rankingu, nie możemy zapomnieć o radnym Przemysławie Trepce, który zajmuje drugie miejsce z ilością interpelacji i zapytań wynoszącą 14.

Miejsce 1

Ranking zamyka postać radnego Mariusza Golenia, który wygrywa zestawienie, deklasując resztę stawki. Radny w kadencji 2018-2023 wystosował aż 20 interpelacji i zapytań, co w naszym rankingu zapewnia mu pierwsze miejsce wśród pozostałych członków Rady Miasta Zawiercie.

Wszystkim Radnym życzymy sukcesów i wytrwałości w pełnieniu lokalnego poselstwa. Zachęcamy również do wspierania aktywności obywatelskiej i tworzenia warunków do rozwoju samorządowych inicjatyw.

Adrian Misiak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button